Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 23 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu. Četrās lietās būs sprieduma pasludināšana. Vienu lietu ar blakus sūdzību izskatīs rakstveida procesā.