Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 14 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs divus pieteikumu par procesuālā termiņa atjaunošanu kasācijas sūdzības iesniegšanai un vienu pieteikumu par kļūdas labošanu papildspriedumā.