Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 18 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, trīs pieteikumus par papildsprieduma taisīšanu un vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu. Septiņās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu.   

 

Informācija par atsevišķu lietu:

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 19.novembrī tiesas sēdē atkārtoti apelācijas kārtībā vērtēja atlīdzības apmēru biedrības „Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA) un SIA „Latvijas Televīzija” (Latvijas Televīzija) strīdā. Tiesa spriedumu pasludinās 3.decembrī plkst.9.55. (Lieta PAC-733/2015).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv