Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.  

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Četrās lietās saņemas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un vienā lietā saņemts prokurora protests par zemākas instances tiesas lēmumu atstāt bez izskatīšanas apelācijas protestu.  

 

Informācija par atsevišķām lietām:

 

1)      Krimināllietu departaments 1.augustā rakstveida procesā izskatīs Daiņa Liepiņa kasācijas sūdzību par Zemgales apgabaltiesas spriedumu, ar kuru viņš atzīts par vainīgu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 219.panta otrās daļas par nepatiesu ziņu sniegšanu amatpersonas deklarācijā un sodīts ar naudas sodu trīs minimālo mēnešalgu apmērā, t.i., 1080 euro. (Lieta SKK-198/2016).

2)      Administratīvo lietu departaments 1.augustā rakstveida procesā izskatīs Jūrmalas aizsardzības biedrības un līdzpieteicēju blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas lēmumu izbeigt tiesvedību lietā par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa lēmuma atcelšanu un par 2015.gada 11.maija nomas līguma spēkā esību saistībā ar zemesgabalu starp Bulduru prospektu un Vidus prospektu. (Lieta SKA-942/2016).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv