Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs 13 lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto, aizstāvju vai cietušo kasācijas sūdzības un trīs lietās saņemti prokurora kasācijas protesti par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Piecas lietas izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunumu izskatīšanu.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.  

AT Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Valsts ieņēmumu dienests.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 21.oktobrī rakstveida procesā izskatīs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra konstatēja pieteicējam bezdarbnieka pabalsta pārmaksu un pieprasīja pārmaksāto pabalsta summu atmaksāt, jo saņēma informāciju, ka pabalsta saņemšanas laikā pieteicējs bija mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību vienīgais īpašnieks un valdes priekšsēdētājs, proti, pieteicējs nebija zaudējis darba ņēmēja statusu, kas ir šķērslis bezdarbnieka pabalsta saņemšanai.

Lietā pastāv strīds par to, vai mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību īpašnieks arī laikā, kad uzņēmums neveica saimniecisko darbību un tam nebija apgrozījuma (no apgrozījuma tiek aprēķināts un maksāts mikrouzņēmumu nodoklis, kas ietver arī sociālās iemaksas), ir uzskatāms par darba ņēmēju likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē, kas ir šķērslis bezdarbnieka pabalsta saņemšanai. (Lieta SKA-458/2016).Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv