Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Ekonomikas ministrija un Ropažu novada dome.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un vienu pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto, aizstāvju vai cietušo kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem, divas lietas izskatīs sakarā ar pieteikumiem par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Administratīvo lietu departaments 23.augustā rakstveida procesā izskatīs Ekonomikas ministrijas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Ekonomikas ministrija atcēla vairākus savus iepriekš izdotos lēmumus, ar kuriem SIA „Lenkas Energo” bija atļauta elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešana un saražotās elektroenerģijas pārdošana obligātā iepirkuma ietvaros. Ministrija uzskatīja, ka pieteicēja sākotnējo lēmumu pieņemšanu panākusi ar apzināti nepatiesas informācijas sniegšanu, proti, pieteicēja uzstādījusi iekārtas ar nominālo jaudu, kas pārsniedz iekārtu ieviešanas atļaujās norādīto jaudu.

Pieteicēja vērsās tiesā, norādot, ka tika uzstādītas iekārtas, kuru nominālo jaudu ar speciālas programmatūras palīdzību iekārtu ražotājs bija ierobežojis līdz atļautajai jaudai.

Apgabaltiesa pieteikumu apmierināja, atzīstot, ka pieteicēja nav sniegusi nepatiesas ziņas, jo normatīvajā aktā nav noteikts aizliegums pārveidot rūpniecības uzstādīto sākotnējo iekārtas nominālo jaudu ar speciālu tehnisko līdzekļu palīdzību, lai tā atbilstu iesniegumā norādītajai uzstādāmajai elektroenerģijas ražošanas jaudai.

Augstākajai tiesai ir jāvērtē ministrijas kasācijas sūdzības argumenti un apgabaltiesas sprieduma tiesiskums, tostarp, vai apgabaltiesa pareizi atzina, ka pārsūdzētais lēmums neatbilst Administratīvā procesa likuma 86.panta otrās daļas 4.punktam, un vai tiesību normas atļauj uzstādīt elektroenerģijas ražošanas iekārtas, kuru nominālā jauda ir samazināta, izmantojot tehniskos līdzekļus. (Lieta Nr.SKA-271/2016)

 

2)      Administratīvo lietu departaments 23.augustā rakstveida procesā izskatīs pieteicējas blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas lēmumu atteikties pieņemt pieteikumu.

Pieteicēja iesniedza pieteikumu atcelt Ministru kabineta 2016.gada 22.jūnija rīkojumu Nr.362 „Par Kārli Krēsliņu”, ar kuru iecelts Ventspils Augstskolas rektora vietas izpildītājs, kas pildīs rektora pienākumus līdz jaunievēlētā rektora apstiprināšanai. Administratīvās rajona tiesas tiesnesis atteicās pieņemt pieteikumu, pamatojot lēmumu ar to, ka pieteicējai nav subjektīvo tiesību pārsūdzēt šo rīkojumu. Lēmumā arī norādīts, ka pieteicēja savas tiesības var aizstāvēt administratīvajā lietā, kas ierosināta sakarā ar viņas pieteikumu par Ventspils Augstskolas Satversmes sapulces lēmumu, ar kuru pieteicēja atcelta no rektores amata. (Lieta Nr.SKA-1381/2016).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv