Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu, rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un sešas blakus sūdzības. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētāja ir Ieslodzījuma vietu pārvalde.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 20 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un divus pieteikumus sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.  

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan protests. Divās lietās izskatīs sūdzības par lēmumiem atteikties pieņemt kasācijas sūdzības un vienā lietā – pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Krimināllietu departaments 28.septembrī rakstveida procesā izskatīs apsūdzētā kasācijas sūdzību par Vidzemes apgabaltiesas lēmumu, ar kuru atstāts negrozīts Gulbenes rajona tiesas spriedums un apsūdzētais, krimināllietā par autovadītājas nogalināšanu ar stikla lausku 2014.gada septembrī Gulbenes apkaimē, sodīts ar brīvības atņemšanu uz 20 gadiem. Apsūdzētais atzīts arī par vainīgu nogalinātās mantu zādzībā un par šo noziedzīgo nodarījumu sodīts arnaudas sodu piecu minimālo mēnešalgu jeb 1800 EUR apmērā. Tāpat no apsūdzētā par labu valstij noteikta 1600 EUR cietušajai izmaksātā kompensācija, materiālā kaitējuma kompensācija 1000 EUR vienam cietušajam un 28 000 EUR morālā kaitējuma kompensācija par labu citai cietušajai. (Lieta SKK-377/2016).

 

2)      Krimināllietu departamentā 29.septembrī ir nozīmēta izskatīšanai krimināllieta Nr.SKK-190/2016 sakarā ar apsūdzētā aizstāvju iesniegto kasācijas sūdzību un prokurores kasācijas protestu par Rīgas apgabaltiesas 2015.gada 2.novembra spriedumu.

Ar apelācijas instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par nevainīgu pret viņu celtajā apsūdzībā pēc Krimināllikuma 145.panta pirmās daļas un attaisnots, kā arī atzīts par vainīgu Krimināllikuma 200.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā un sodīts, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1.punktu, ar piespiedu darbu uz 100 stundām.

 

 

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv