AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai viņu aizstāvju kasācijas sūdzības un trīs lietās – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Divās lietās saņemts pieteikums par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu un vienā lietā – apsūdzētā sūdzība par apelācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas.

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 23 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un 14 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Divās lietās iesniegts protests par spēkā stājušiem pirmās instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemts pieteikums sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

 

Krimināllietu departaments 30.septembrī rakstveida procesā izskatīs viena apsūdzētā un cietušās pārstāvja kasācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas spriedumu krimināllietā par žurnālistes telefonsarunu noklausīšanos. Ar apelācijas instances tiesas spriedumu apsūdzētie atzīti par vainīgiem pēc Krimināllikuma 318.panta 1.daļas, proti, par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, viens no apsūdzētajiem atzīts par vainīgu arī pēc Krimināllikuma 319.panta 1.daļas – par valsts amatpersonas bezdarbību. Apsūdzētie, piemērojot Krimināllikuma 49.prim panta pirmās daļas 1.punkta nosacījumus, sodīti ar naudas sodu. Diviem apsūdzētajiem naudas sods noteikts 30 minimālo mēnešalgu apmērā, t.i. 9600 eiro, vienam 20 minimālo mēnešalgu apmērā, t.i. 6400 eiro un vienam - 10 minimālo mēnešalgu apmērā, t.i. 3200 eiro. (Lieta SKK-461/2014).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv