Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

AT Civillietu departamentam nākamnedēļ nav noliktas lietas izskatīšanai kasācijas kārtībā.

AT Krimināllietu departamentam nākamnedēļ nav noliktas lietas izskatīšanai kasācijas kārtībā.