Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un divas lietas izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunumu izskatīšanu.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Vienā lietu skatīs sakarā ar pieteikumu par jaunatklātiem apstākļiem.  

AT Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts policija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīgas dome un Skrundas novada pašvaldība.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

 

Administratīvo lietu departaments 11.novembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvā apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir strīds par likuma “Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 1.punkta 2.1.apakšpunkta interpretāciju, kas noteic, ka Latvijas pilsoņiem līdz 1990.gada 31.decembrim apdrošināšanas stāžam pielīdzina arī dienestu virsniekiem PSRS Bruņotajos spēkos, ja viņi atteikušies no citas valsts pensijas, kuras apmēra noteikšanai ir ņemts vērā šis dienests.

Strīds ir par to, vai “dienests virsniekiem” ietver tikai to dienesta laiku, ko persona dienējusi jau virsnieka pakāpē, vai ieskaitāms arī virsnieka mācību laiks augstākajā karaskolā pirms virsnieka pakāpes iegūšanas.

Aģentūra pieteicēja apdrošināšanas stāžā neieskaitīja kā dienestu mācību laiku karaskolā (ieskaitīja kā mācības augstskolā, bet tikai 5 gadu apmērā). Savukārt, pieteicējs uzskata, ka virsnieka dienests ietver arī mācības karaskolā pirms pakāpes iegūšanas. (Lieta SKA-1050/2016).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv