Arhīvs

Drukas versija
13. aprīlis, 2006

Par tiesas sēdēm 18. – 21. aprīlī

Kopumā paredzētas 77 tiesas sēdes:
12. aprīlis, 2006

Augstākā tiesa negroza spriedumu krimināllietā par izvarošanu un slepkavības mēģinājumu

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 12. aprīlī izskatīja krimināllietu, kurā par sievietes izvarošanu personu grupā un slepkavības mēģinājumu apsūdzēts Aleksandrs Kobus. Tiesu palāta atstāja negrozītu Kurzemes apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētajam piespriesta brīvības atņemšana uz 15 gadiem.
11. aprīlis, 2006

Dukas pieteikums jāskata vispārējās jurisdikcijas tiesā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 11. aprīlī noraidīja Ulda Dukas blakus sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas lēmumu, ar kuru tā atteikusies pieņemt viņa pieteikumu. Līdz ar to spēkā paliek apgabaltiesas lēmums, no kura izriet, ka U.Dukas pieteikums skatāms vispārējās jurisdikcijas tiesā, nevis administratīvā procesa kārtībā.
10. aprīlis, 2006

Augstākā tiesa negroza spriedumu lietā par nepilngadīga bērna nonāvēšanu

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 10. aprīlī izskatīja krimināllietu, kurā par sava nepilngadīgā dēla noslepkavošanu apsūdzēta Sarmīte Putniņa. Tiesu palāta atziņa viņu par vainīgu nozieguma izdarīšanā un atstāja negrozītu Kurzemes apgabaltiesas spriedumu. S.Putniņai piespriests desmit gadu cietumsods un policijas kontrole uz diviem gadiem.
7. aprīlis, 2006

Par tiesas sēdēm 10. – 13. aprīlī

Kopumā paredzētas 78 tiesas sēdes:
31. marts, 2006

Par tiesas sēdēm 3. – 7. aprīlī

Kopumā paredzētas 83 tiesas sēdes:
31. marts, 2006

Augstākā tiesa bargāk soda psihotropo vielu pārdevēju un pircēju

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 31. martā izskatīja krimināllietu, kurā par neatļautu psihotropo vielu iegādi, glabāšanu un realizāciju apsūdzēti Dmitrijs Votinovs un Deniss Griško. Tiesu palāta grozīja Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā par apsūdzētajiem noteikto sodu. D.Votinovu tiesa sodīja ar brīvības atņemšanu uz astoņiem gadiem, mantas konfiskāciju un policijas kontroli uz diviem gadiem. Apsūdzētajam D.Griško piesprieda trīs gadu cietumsodu, mantas konfiskāciju un policijas kontroli uz diviem gadiem. Viņu šodien apcietināja tiesas zālē.
30. marts, 2006

Augstākā tiesa ierosina Latvijas Pareizticīgās baznīcas Sinodei un Rīgas domei vienoties par izlīgumu

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 30. martā tiesas sēdē ierosināja Latvijas Pareizticīgās baznīcas Sinodei un Rīgas domei vienoties par izlīgumu attiecībā uz nekustamo īpašumu Rīgā, Citadeles ielā 7, kur pašreiz atrodas „Ave Sol” koncertzāle. Lietas tālāka izskatīšana atlikta līdz šī gada 5. oktobrim, kad puses, iespējams, iesniegs izlīgumu, par kura apstiprināšanu būs jālemj tiesu palātai. Ja izlīguma nebūs, lietu turpinās izskatīt pēc būtības.
29. marts, 2006

Senāts lēmumu par I.Zaikas strīdu ar Ekonomikas ministriju paziņos aprīlī

Senāta Administratīvo lietu departaments 28. martā vērtēja Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atzīts par nepamatotu un noraidīts Irinas Zaikas pieteikums par Ekonomikas ministrijas rīkojuma atcelšanu un jauna administratīvā akta izdošanu. Senāts nolēma spriedumu šajā lietā pasludināt 21. aprīlī plkst. 9:30.
27. marts, 2006

Apsūdzēto Edmundu Eglīti atzīst par vainīgu sievas slepkavībā

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 27. martā izskatīja krimināllietu, kurā par nozieguma mēģinājumu, šaujamieroču nelikumīgu glabāšanu un slepkavību sevišķi pastiprinošos apstākļos apsūdzēts Edmunds Eglītis. Tiesu palāta atzina viņu par vainīgu viņam inkriminētajos noziegumos un sodīja ar reālu brīvības atņemšanu. Tādējādi apelācijas instances tiesas negrozīja Kurzemes apgabaltiesas 2005. gada 12. septembra.