Arhīvs

Drukas versija
24. marts, 2006

Par tiesas sēdēm 27. martā – 31. martā

Kopumā paredzētas 63 tiesas sēdes:
22. marts, 2006

Augstākā tiesa atstāj spēkā mūža ieslodzījumu apsūdzētajam Petrovam

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 22. martā apelācijas kārtībā izskatīja Kaspara Petrova krimināllietu un atstāja spēkā Rīgas apgabaltiesas piespriesto mūža ieslodzījumu par vairāku sieviešu slepkavībām.
22. marts, 2006

Senāts negroza spriedumu civillietā par preču zīmju nelikumīgu nodošanu

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments 22. martā atstāja spēkā apelācijas instances tiesas spriedumu, ar kuru par spēkā neesošiem atzīti preču zīmju „Aroma” nodošanas akti.
17. marts, 2006

Par tiesas sēdēm 20. martā – 24. martā

Kopumā paredzētas 70 tiesas sēdes:
17. marts, 2006

Senāts atstāj spēkā spriedumu kukuļņemšanā apsūdzētā Taraneka krimināllietā

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 17. martā tiesas sēdē atzina par pamatotu un negrozīja apelācijas instances tiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais tiesu izpildītājs Aivars Taraneks atzīts par vainīgu kukuļņemšanā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem un mantas konfiskāciju. Līdz ar to noraidīta A.Taraneka nu viņa aizstāvja kasācijas sūdzības, kurās lūgts Senātu atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu un izbeigt kriminālprocesu, jo esot pieļauti Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma pārkāpumi.
16. marts, 2006

Senāts negroza lēmumu par atlīdzības izmaksu personas pārstāvim tiesā administratīvajā lietā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments kopsēdē 15. martā izskatīja Ināras Balodes pārstāves Solvitas Olsenas blakus sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas lēmumu, ar kuru daļēji apmierināts viņas pieteikums par atlīdzības izmaksu fiziskās personas pārstāvim administratīvajā lietā, kas adresātam ir sarežģīta. Senāts Administratīvās apgabaltiesas 2005. gada 17. oktobra lēmumu atstāja negrozītu un iesniegto blakus sūdzību noraidīja.
16. marts, 2006

Augstākā tiesa groza pirmās instances tiesas spriedumu par slepkavību personu grupā

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 15. un 16. martā izskatīja krimināllietu, kurā par slepkavību personu grupā apsūdzēti Irina Upeniece, Inga Biteniece un Raimonds Bitenieks. Tiesu palāta viņus atzina par vainīgiem un sodīja katru ar reālu brīvības atņemšanu. Tika grozīts arī pirmās instances tiesas spriedums.
10. marts, 2006

Augstākā tiesa atzīst Cēsnieku par vainīgu nepilngadīga zēna nošaušanā

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 10. martā pabeidza skatīt krimināllietu, kurā par kāda nepilngadīga zēna nošaušanu apsūdzēts Modris Cēsnieks. Tiesu palāta apsūdzēto atzina par vainīgu izdarītajā noziegumā un sodīja viņu ar brīvības atņemšanu uz 7 gadiem.
10. marts, 2006

Par tiesas sēdēm 13. martā – 17. martā

Kopumā paredzētas 80 tiesas sēdes:
9. marts, 2006

Augstākā tiesa izbeidz tiesvedību lietā par 425 507 latu apdrošināšanas atlīdzības piedziņu

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 9. martā izbeidza tiesvedību likvidējamās maksātnespējīgās SIA „VHD-Tehnika” prasībā pret likvidējamo aa/s „Zurich Latvia Limited” un aa/s „If Latvia” par 425 507 latu apdrošināšanas atlīdzības piedziņu, jo puses noslēgušas izlīgumu.