Arhīvs

Drukas versija
5. novembris, 2004

Par tiesas sēdēm 8. – 13.novembrī

Kopumā paredzētas 62 tiesas sēdes, tai skaitā izskatot arī blakus sūdzības:
27. oktobris, 2004

Atceļ apgabaltiesas spriedumu daļā par tiesājamā attaisnošanu

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 27.oktobrī nolēma atcelt Kurzemes apgabaltiesas 2003.gada 14.jūlija spriedumu daļā par tiesājamā attaisnošanu un galīgā soda noteikšanu krimināllietā, kurā par zādzībām, izspiešanu, slepkavību, spridzināšanu, laupīšanu un ķīlnieku sagrābšanu apsūdzēti 12 cilvēki.
21. oktobris, 2004

Kukuļņemšanas mēģinājumā apsūdzētam prokuroram piespriež reālu cietumsodu

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta, izskatot apelācijas kārtībā kukuļņemšanas mēģinājumā apsūdzētā prokurora Alekseja Margeviča krimināllietu, piesprieda viņam brīvības atņemšanu uz diviem gadiem. Tiesājamais apcietināts tiesas zālē. Kā papildsods Margevičam noteikta mantas konfiskācija.
7. septembris, 2004

Senāts lietu par uzbrukumu žurnālistam G.Matīsam nodod atkārtotai izskatīšanai apgabaltiesā

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments šodien tiesas sēdē atcēla Kurzemes apgabaltiesas lēmumu par lietas nodošanu papildizmeklēšanai un nodeva krimināllietu jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai citā tiesnešu sastāvā. Sūdzību par Kurzemes apgabaltiesas lēmumu bija pārsūdzējusi Liepājas pilsētas prokuratūra.
3. septembris, 2004

Augstākā tiesa atceļ lēmumu par prasības nodrošināšanu E.Saburovas lietā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta, izskatot Eneses Saburovas blakussūdzību par Rīgas apgabaltiesas 2004.gada 15.jūlija lēmumu, šodien atcēla pieņemto prasības nodrošinājuma lēmumu un lietu nodeva jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai. AT atzina, ka konkrētajā gadījumā Rīgas apgabaltiesai nav bijuši pietiekami motīvi, kādēļ prasība zaudējumu piedziņas lietā, kas saistīta ar administratīvo lietu, nodrošināma, ņemot vērā, ka Administratīvajā tiesā lieta vēl nav izskatīta.
30. augusts, 2004

Krimināllietā par viltotas naudas izplatīšanu iepriekš attaisnotam tiesājamam AT piespriež nosacītu sodu

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu tiesu palāta, izskatot krimināllietu par viltotas naudas izgatavošanu un izplatīšanu, tiesājamam Vladimiram Stolbovam piesprieda brīvības atņemšanu uz trim gadiem nosacīti. Vidzemes apgabaltiesa iepriekš viņu attaisnoja. Kā papildsods V.Stolbovam noteikta mantas konfiskācija, pārbaudes laiks noteikts uz diviem gadiem.
13. augusts, 2004

Sļivenko ģimenes lietu skatīs Administratīvā rajona tiesa

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šodien tiesas sēdē atzina par pamatotu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem Sļivenko ģimenes lietā. Senāts atcēla Rīgas apgabaltiesas 1998.gada 6.maija lēmumu, ar kuru tika atstāts spēkā lēmums par Tatjanas un Karinas Sļivenko izraidīšanu no Latvijas.
10. marts, 2004

Senāts atceļ lēmumu par zemes atsavināšanu nodokļu parādniecei

Augstākā tiesa (AT), izskatot atklātā tiesas sēdē AT priekšsēdētāja protestu, 3.martā atcēla Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2000.gada 27.decembra lēmumu, ar kuru nodokļu parādniecei izsoles rezultātā atsavināts nekustamais īpašums.
8. marts, 2004

Piespriež mūža ieslodzījumu

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 2.martā apelācijas kārtībā izskatīja krimināllietu Aivara Bajaļa apsūdzībā pēc Krimināllikuma 175.panta. 1.daļas.un 118.panta. 2.un 3.daļas par trīs cilvēku slepkavību sevišķi pastiprinošos apstākļos mantkārīgā nolūkā.
20. novembris, 2003

AT Senāts noraida tiesājamā kasācijas sūdzību

20.novembrī Augstākās tiesas (AT) Senāta Krimināllietu departaments tiesas rīcības sēdē noraidīja tiesājamā Ilgvara Piroga kasācijas sūdzību.