Arhīvs

Drukas versija
23. maijs, 2013

Krimināllietā par krāpšanu un dokumentu viltošu apelācijas instances tiesa taisa notiesājošu spriedumu

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu tiesu palāta 23.maijā Tatjanu Karginu atzina par vainīgu krāpšanā un dokumentu viltošanā un galīgo sodu viņai noteica naudas sodu 80 minimālo mēnešalgu apmērā, tas ir Ls 16 000 apmērā, konfiscējot arestētos Tatjanai Karginai piederošos naudas līdzekļus AS ,,PAREX" banka norēķinu kontā.
20. maijs, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 20. līdz 24.maijam

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības un sešas blakus sūdzības. Kasācijas sūdzības izskatīs lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests un VAS Valsts nekustamie īpašumi. Vienā litā būs pieejams nolēmums iepriekš tiesas sēdē izskatītā lietā.
17. maijs, 2013

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 20. līdz 24.maijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 58 lietas. Tiesas sēdē izskatīs 17 apelācijas sūdzības un vienu pieteikumu par tiesvedības atjaunošanu un puses procesuālo tiesību pārņemšanu. Astoņās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs 32 blakus sūdzības.
14. maijs, 2013

Maija beigās tiesa pasludinās spriedumu lietā par Talsu traģēdijas rezultātā nodarīto morālo kaitējumu

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 14.maijā atkārtoti vērtēja atlīdzības par morālo kaitējumu apmēru un tiesas izdevumu piedziņu vienā lietā apvienotās divās civilprasībās saistībā ar traģisko negadījumu Talsos, kad Iekšlietu ministrijas rīkoto policijas un ugunsdzēsības svētku laikā, paceļot bērnus auto pacēlāja grozā, pieļautās pārslodzes dēļ, deformējās auto pacēlāja strēle un pacēlāja grozs nokrita no aptuveni 18 metru augstuma
14. maijs, 2013

Lietu par VID lēmumu neatskaitīt priekšnodokli Senāts nodod jaunai izskatīšanai; senatorei Jautrītei Briedei atsevišķās domas

Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments 7.maijā atcēla Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 26.aprīļa spriedumu, ar kuru noraidīts SIA „Grobiņas metāls” pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmuma atcelšanu. Senāts secinājis, ka Valsts ieņēmumu dienests, liedzot nodokļu maksātājam atskaitīt priekšnodokli, nevar apstāties pie konstatējuma, ka pieteicējas darījuma partneris faktiski darījumu nevarēja veikt resursu vai fiktīvā rakstura dēļ.
13. maijs, 2013

Daļēji apmierina prasību par atlīdzības piedziņu sakarā ar nodarīto morālo kaitējumu

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 13.maijā daļēji apmierināja Raimonda Bula prasību pret SIA „Lattelecom” un SIA „Baltic Screen” par atlīdzības piedziņu par nodarīto morālo kaitējumu sakarā ar prettiesisku goda un cieņas aizskārumu.
10. maijs, 2013

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 13. līdz 17.maijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 45 lietas. Tiesas sēdē izskatīs 35 apelācijas sūdzības un vienu pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu. Piecās lietās būs sprieduma pasludināšana.
10. maijs, 2013

Senāts: Nodokļu administrācijai objektīvi jāvērtē un jāpamato atteikums atskaitīt priekšnodokli

Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments 10.maijā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts SIA „Forvards V” pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmuma atcelšanu.
8. maijs, 2013

Senāts negroza tiesas spriedumu piedzīt izpletņlēkšanas nodarbību laikā bojā gājušā karavīra atraitnei un dēlam 20 000 latu

8.maijā Augstākās tiesas (AT) Senāta Civillietu departaments paplašinātā sastāvā rakstveida procesā izskatīja Aizsardzības ministrijas kasācijas sūdzību un prasītāju pretsūdzību par AT Civillietu tiesu palātas spriedumu, ar kuru no valsts par labu karavīra atraitnei un dēlam kopā piedzīta Ls 20 000 atlīdzība par morālo kaitējumu sakarā ar karavīra bojāeju izpletņlēkšanas nodarbību laikā 2006.gada maijā.
3. maijs, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 7. līdz 10.maijam

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības un sešas blakus sūdzības. Kasācijas sūdzības izskatīs lietās, kurās atbildētājs ir Iekšlietu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Centrālā zemes komisija.