Arhīvs

Drukas versija
24. janvāris, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 27. līdz 31.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un deviņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Rīgas dome.
22. janvāris, 2014

Lietā par ārvalsts nolēmuma atzīšanu Latvijā Augstākā tiesa uztur lūgumu par prejudiciālu jautājumu uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai

Augstākās tiesas Civillietu departaments 22.janvārī tiesas sēdē uzklausīja atbildētāja pārstāvi zvērinātu advokāti Vinetu Čuksti un nolēma neatjaunot tiesvedību lietā par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildi Latvijas Republikā līdz brīdim, kad stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.
21. janvāris, 2014

Atzīst par spēkā neesošu preču zīmi „MIDOLAT”

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 21.janvārī daļēji apmierināja akciju sabiedrības „Grindeks” prasību pret akciju sabiedrību „Olainfarm” un atzina par spēkā neesošu preču zīmes „MIDOLAT МИДОЛАТ” reģistrāciju no tās reģistrācijas dienas attiecībā uz 5.klases precēm „farmaceitiskie preparāti”. Tiesa aizliedza akciju sabiedrībai „Olainfarm” izmantot vārdiskos apzīmējumus „MILDRONĀTS”, „MIDOLAT” un „МИДОЛАТ” attiecībā uz 5.klases precēm „farmaceitiskie preparāti”, tostarp minēto apzīmējumu lietošanu (uzdrukāšanu, piestiprināšanu) uz precēm vai to iepakojuma, preču piedāvāšanu, laišanu tirgū vai uzglabāšanu šādiem nolūkiem saistībā ar šiem apzīmējumiem, preču importu vai eksportu saistībā ar šiem apzīmējumiem, minēto apzīmējumu izmantošanu lietišķajos dokumentos un reklāmā. Tiesa uzlika pienākumu akciju sabiedrībai „Olainfarm” iznīcināt visas zāles un to iepakojumu, kas marķēti ar vārdiskajiem apzīmējumiem „MILDRONĀTS”, „MIDOLAT” un „МИДОЛАТ” viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas. Tāpat tiesa uzlika pienākumu akciju sabiedrībai „Olainfarm” par saviem naudas līdzekļiem publiskot šajā lietā spēkā stājušos tiesas sprieduma ievaddaļu un rezolutīvo daļu laikrakstā „Dienas Bizness” un pilnībā šajā lietā spēkā stājušos tiesas spriedumu Interneta portālā www.delfi.lv viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas. Prasību pārējā daļā – par zaudējumu atlīdzības, morālā kaitējuma atlīdzības un likumisko procentu piedziņu un pienākuma uzlikšanu atsaukt un pilnībā izņemt no tirdzniecības zāles, kas marķētas ar vārdiskajiem apzīmējumiem „MIDOLAT” un „МИДОЛАТ” – tiesa noraidīja.
21. janvāris, 2014

Strīdā par apzīmējuma „RAFAEL” lietošanu spriedumu pasludinās februāra sākumā

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 21.janvārī izskatīja SIA „O.LANA” apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināta Beļģijas uzņēmuma „Soremartec S.A.” prasība un atbildētājai aizliegts izmantot nosaukumu „RAFAEL” komercdarbībā saistībā ar konditorejas izstrādājumiem. Apelācijas instances tiesa spriedumu lietā pasludinās 4.februārī plkst. 9.50.
21. janvāris, 2014

Stājas spēkā spriedums krimināllietā par cigarešu kontrabandu Latgalē

20.janvārī stājies spēkā Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu tiesu palātas 23.augusta spriedums krimināllietā par cigarešu kontrabandu un valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu Latgalē 2006.gadā. Spriedums stājies spēkā, jo AT Krimināllietu departaments, izskatot apsūdzētā un aizstāvja kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumu, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam, nolēma atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu. Krimināllietu departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu.
17. janvāris, 2014

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 20. līdz 24.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 38 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 25 apelācijas sūdzības un vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu. Astoņās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs 24 blakus sūdzības.
17. janvāris, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 20. līdz 24.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests.
15. janvāris, 2014

Pacientes prasībā pret Rīgas Dzemdību namu nolēmumu pasludinās janvāra beigās

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 15.janvārī slēgtā tiesas sēdē izskatīja prasītājas kasācijas sūdzību par AT Civillietu tiesu palātas 2011.gada 27.decembra spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta prasība pret SIA „Rīgas Dzemdību nams” (turpmāk – DzN) un par labu prasītājai piedzīta Ls 3000 atlīdzība par morālo kaitējumu sakarā ar pacientes tiesību aizskārumu. Senāts nolēmumu lietā pasludinās 29.janvārī plkst. 10.00.
15. janvāris, 2014

Spriedums nepilsoņu referenduma lietā būs pieejams janvāra beigās

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 15.janvārī mutvārdu procesā izskatīja lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz pieteicēju pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu atteikties nodot parakstu vākšanai likumprojektu „Grozījumi Pilsonības likumā”, kas paredzēja piešķirt pilsonību Latvijas nepilsoņiem. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 243.panta pirmajā daļā noteiktajam, paziņoja, ka spriedums lietā būs pieejams 29.janvārī.
13. janvāris, 2014

Lietā par kompensāciju saistībā ar atsavinātu zemesgabalu lidostas „Rīga” vajadzībām spriedumu pasludinās janvāra beigās

13.janvārī Civillietu tiesu palāta izskatīja prasības lietu pret Latvijas Republiku LR Satiksmes ministrijas personā ar trešo personu VAS „Starptautiskā lidosta Rīga”” par kompensācijas un procentu piedziņu par savulaik prasītājai lidostas "Rīga" vajadzībām atsavināto zemesgabalu. Apelācijas instances tiesa spriedumu lietā pasludinās 27.janvārī plkst. 9.00.