Arhīvs

Drukas versija
10. janvāris, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 13. līdz 17.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs lietu pieteikumā par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmuma atcelšanu, rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un 11 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests un Rīgas dome.
10. janvāris, 2014

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 13. līdz 17.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 38 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 21 apelācijas sūdzību, rakstveida procesā izskatīs 17 blakus sūdzības.
7. janvāris, 2014

Spriedumu strīdā par preču zīmi „MIDOLAT” tiesa pasludinās pēc divām nedēļām

7.janvārī Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta izskatīja akciju sabiedrības „Grindeks” apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta AS „Grindeks” prasība pret AS „Olainfarm” par preču zīmes „MIDOLAT” reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu. Apelācijas instances tiesa spriedumu lietā pasludinās 21.janvārī plkst. 12.50.
3. janvāris, 2014

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 6. līdz 10.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 29 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības, rakstveida procesā izskatīs 16 blakus sūdzības.
3. janvāris, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 6. līdz 10.janvārim

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.