Arhīvs

Drukas versija
30. decembris, 2005

Par tiesas sēdēm 2. – 6. janvārī

Kopumā paredzētas 39 tiesas sēdes:
28. decembris, 2005

Izbeidz tiesvedību lietā par autoratlīdzības un kompensācijas piedziņu 46 800 latu apmērā

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 28. decembrī izbeidza apelācijas tiesvedību fotogrāfa Moiseja Gļeizera prasībā pret SIA „Belokoņs un partneri” par autortiesību atzīšanu, autoratlīdzības un kompensācijas piedziņu. Lietu izbeidza, jo M.Gļeizers iesniedza iesniegumu par apelācijas sūdzības atsaukšanu. Līdz ar to spēkā stājas Rīgas apgabaltiesas spriedums, ar kuru no izdevniecības par labu fotogrāfam piedzīti 7020 lati.
23. decembris, 2005

Par tiesas sēdēm 27. decembrī – 30. decembrī

Kopumā paredzētas 27 tiesas sēdes:
23. decembris, 2005

Skatīs lietu par autoratlīdzības un kompensācijas piedziņu 46 800 latu apmērā

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 28. decembrī plānojusi izskatīt lietu par autortiesību atzīšanu, autoratlīdzības un kompensācijas piedziņu.
21. decembris, 2005

Senāts liek vēlreiz skatīt maksātnespējīgās SIA „Devon” prasību par 67 026 latu piedziņu

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments 21. decembrī izskatīja maksātnespējīgās SIA „Devon” kasācijas sūdzību un nosprieda atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu, ar kuru noraidīta tās prasība par 67 026 latu piedziņu no a/s „Rīgas Fondu birža”. Civillietu skatīja Senāta paplašinātā sastāvā.
16. decembris, 2005

Par tiesas sēdēm 19. decembrī – 23. decembrī

Kopumā paredzētas 85 tiesas sēdes:
14. decembris, 2005

Atliek krimināllietas izskatīšanu par divu cilvēku slepkavībām

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 14. decembrī uz nenoteiktu laiku atlika krimināllietas izskatīšanu, kurā par slepkavību mantkārīgā nolūkā un nelikumīgu ieroču glabāšanu apsūdzēti Georgijs Bogdanovs, Vjačeslavs Kondrašovs un Anatolijs Šastins. Uz tiesas sēdi nezināmu iemeslu dēļ nebija ieradies apsūdzētā V.Kondrašova aizstāvis, savukārt G.Bogdanovs atteicās no valsts nodrošinātā aizstāvja.
13. decembris, 2005

Augstākā tiesa Larionovu atzīst par vainīgu genocīdā

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 13.decembrī, skatot apelācijas kārtībā apsūdzētā Nikolaja Larionova krimināllietu, atzina viņu par vainīgu genocīdā un atstāja negrozītu Zemgales apgabaltiesas spriedumu. Pirmās instances tiesa viņu bija atzinusi par vainīgu nozieguma izdarīšanā, kas paredzēts Latvijas Kriminālkodeksa 68.1 pantā un sodījusi ar brīvības atņemšana uz pieciem gadiem.
9. decembris, 2005

AT skatīs krimināllietu par divu cilvēku slepkavībām

Augstākā tiesa apelācijas kārtībā 14. un 15. decembrī skatīs krimināllietu, kurā par slepkavību mantkārīgā nolūkā un nelikumīgu ieroču glabāšanu apsūdzēti Georgijs Bogdanovs, Vjačeslavs Kondrašovs un Anatolijs Šastins. Rīgas apgabaltiesa 2004. gada 10. augustā Bogdanovu sodīja ar brīvības atņemšanu uz 14 gadiem, Kondrašovu – uz 11 gadiem un trīs mēnešiem ar mantas konfiskāciju, bet Šastinu – uz 9 gadiem, konfiscējot mantu.
9. decembris, 2005

Par tiesas sēdēm 12. decembrī – 16. decembrī

Kopumā paredzēta 91 tiesas sēde: