Arhīvs

Drukas versija
28. decembris, 2007

Par tiesas sēdēm 2. - 4. janvārī

Kopumā paredzēts izskatīt 27 lietas. Senāta Krimināllietu departamentā tiesas sēžu nav. Senāta Administratīvo lietu departamentā rakstveida procesā izskatīs trīs blakus sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas lēmumiem.
28. decembris, 2007

Negroza Ārim Auderam iepriekš piemēroto sodu

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 28. decembrī pabeidza Ā. Audera krimināllietas izskatīšanu. Tiesa atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā par Ā. Audera atzīšanu par vainīgu apsūdzībā pēc KL 177.panta 3.daļas pret 23 cietušajiem un šajā daļā kriminālprocesu izbeidza. Pārējā daļā – attiecībā uz pārējiem cietušajiem, piespriesto naudas sodu un mantas konfiskāciju – pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts. Pilns tiesas nolēmums procesa dalībniekiem būs pieejams 2008. gada 1. martā un tad to 10 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senātā.
21. decembris, 2007

Par tiesas sēdēm 27. un 28. decembrī

Kopumā paredzēts izskatīt 14 lietas. Senāta Krimināllietu departamentā rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību. Senāta Administratīvo lietu departamentā rakstveida procesā izskatīs vienu blakus sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas lēmumu.
17. decembris, 2007

Atliek par kukuļņemšanu apsūdzētā bijušā VID darbinieka Avgustinoviča krimināllietas izskatīšanu

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 17. decembrī atlika krimināllietas izskatīšanu, kurā par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā un atkārtotu kukuļņemšanu apsūdzēts bijušais Valsts ieņēmumu dienesta Latgales reģionālās iestādes Muitas pārvaldes priekšnieka vietnieks Aivars Avgustinovičs.
14. decembris, 2007

Par tiesas sēdēm 17. - 21. decembrī

Kopumā paredzēts izskatīt 92 lietas.
12. decembris, 2007

Bijušajam Saeimas deputātam I. Burvim piespriež nosacītu sodu uz četriem gadiem

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta šodien pasludināja spriedumu 7. Saeimas deputāta Imanta Burvja, Aigara Parma un Māra Dinduna krimināllietā par svešas mantas prettiesisku iegūšanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās un tās izšķērdēšanu lielā apmērā. Krimināllietu tiesu palāta nolēma atcelt Rīgas apgabaltiesas 2004. gada 14. decembra spriedumu daļā par I. Burvim noteikto sodu pēc KL 179. panta 3. daļas, A. Parma un M. Dinduna notiesāšanu pēc KL 179. panta 3. daļas un drošība līdzekļa piemērošanu M. Dindunam. Tiesu palāta atzina I. Burvi par vainīgu un sodīja ar nosacītu brīvības atņemšanu uz četriem gadiem ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem. A. Parmu atzina par vainīgu un sodīja ar nosacītu brīvības atņemšanu uz trīs gadiem ar pārbaudes laiku uz vienu gadu. Tiesa atzina, ka M. Dinduns ir izdarījis KL 20. panta 4. daļā un 179. panta 3. daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu un saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 615. panta 3. daļu kriminālprocesu pret M. Dindunu izbeidza, nereabilitējot. M. Dindunam piemēroto drošības līdzekli tiesa atcēla. Tiesa atcēla tiesājamo mantai iepriekš uzlikto arestu. Pilns tiesas nolēmums būs pieejams 28. decembrī. 10 dienu laikā lietas dalībnieki to var pārsūdzēt Augstākās tiesas Senātam.
12. decembris, 2007

Arnolda Laksas prasības lietu Senāts skatīs paplašinātā sastāvā

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments 12. decembrī nolēma Arnolda Laksas prasības lietu pret SIA „Mediju nams”, AS „Preses nams” un Ģirtu Rungaini par goda un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un kompensācijas piedziņu nodot izskatīšanai paplašinātā Senāta sastāvā. Lietas izskatīšanas datums vēl nav noteikts.
12. decembris, 2007

Nemaina spriedumu atzīt par spēkā neesošiem Latvijas Gāzes 2004.gada statūtu grozījumus

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments 12. decembrī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atzīts par spēkā neesošu akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” 2004.gada 15.decembra akcionāru atkārtotajā ārkārtas pilnsapulcē pieņemtais lēmums par statūtu grozījumiem.
10. decembris, 2007

Pierādījumu trūkuma dēļ attaisno pastnieces slepkavībā apsūdzēto

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 11. decembrī, izskatot krimināllietu, kurā par Ludzas rajona Istalsnas pasta nodaļas pastnieces slepkavību apsūdzēti Vladislavs Krupenko un Vladimirs Daliba, pierādījumu trūkuma dēļ atcēla Latgales apgabaltiesas spriedumu daļā par V. Dalibas notiesāšanu pēc KL 117. panta 6. un 10. punkta un atbrīvoja viņu tiesas zālē. Pilns tiesas nolēmums būs pieejams 2. janvārī. 10 dienu laikā lietas dalībnieki to var pārsūdzēt Augstākās tiesas Senātam.
7. decembris, 2007

Par tiesas sēdēm 10. - 14. decembrī

Kopumā paredzēts izskatīt 78 lietas.