Arhīvs

Drukas versija
30. decembris, 2008

Par tiesas sēdēm 5. - 10.janvārī

Kopumā paredzēts skatīt 34 lietas un 5 lietās tikai paziņot saīsināto tiesas spriedumu.
29. decembris, 2008

Noraida Meņšikova prasību par zaudējumu un atlīdzības piedziņu

29.decembrī Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta pasludināja saīsināto tiesas spriedumu Viktora Meņšikova prasības lietā pret SIA „Rīgas 1.slimnīca” un SIA „Veselības centrs 4 ” par materiālā zaudējuma piedziņu un atlīdzības piedziņu par morālo kaitējumu. Apelācijas kārtībā lietu izskatīja 16.decembrī saistībā ar V.Meņšikova iesniegto apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2007.gada 2.aprīļa spriedumu, ar kuru prasība noraidīta. Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta nosprieda V.Meņšikova prasību noraidīt.
23. decembris, 2008

Par tiesas sēdēm 29. un 30.decembrī

Kopumā paredzēts skatīt 11 lietas un 10 lietās tikai paziņot saīsināto tiesas spriedumu.
18. decembris, 2008

Par tiesas sēdēm 22. un 23.decembrī

Kopumā paredzēts skatīt 16 lietas un 5 lietās tikai paziņot saīsināto tiesas spriedumu.
12. decembris, 2008

Par tiesas sēdēm 15.-19.decembrī

Kopumā paredzēts skatīt 95 lietas un 9 lietās tikai paziņot saīsināto tiesas spriedumu.
5. decembris, 2008

Eiropas Kopienu tiesas spriedums Latvijas lietā būs pieejams nākamgad

Vakar, 4.decembrī Eiropas Kopienu tiesā izskatīja pirmo Latvijas Republikas Augstākās tiesas iesniegumu. Pagaidām vēl nav zināms sprieduma pasludināšanas datums, jo tiesas sēdes beigās tiesneši paziņo tikai, ka par sprieduma pasludināšanas datumu tiks paziņots lietas dalībniekiem. Ņemot vērā līdzšinējo Eiropas Kopienu tiesas praksi, varam spriedumu gaidīt nākošās vasaras sākumā.
5. decembris, 2008

Par tiesas sēdēm 8.-12.decembrī

Kopumā paredzēts skatīt 86 lietas un 13 lietās tikai paziņot nolēmumu.
4. decembris, 2008

Administratīvajai apgabaltiesai būs jāskata vēlreiz SIA „BT1” prasības lieta

4.novembrī Senāta Administratīvo lietu departamentā atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz SIA „BT1” pieteikumu par Konkurences padomes 2005.gada 13.oktobra lēmuma atcelšanu, sakarā ar SIA „BT1” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2008.gada 15.aprīļa spriedumu. Sākot ar 4.decembri, pieejams Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums, ar kuru nospriests atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2008.gada 15.aprīļa spriedumu un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajai apgabaltiesai.
4. decembris, 2008

Eiropas Kopienu tiesā skata pirmo Latvijas Republikas Augstākas tiesas iesniegumu

Šodien, 4.decembrī Eiropas Kopienu tiesa mutvārdu procesā izskatīs prejudiciālo lietu C-93/08, kas ierosināta pamatojoties uz Senāta Administratīvo lietu departamenta iesniegumu. Lēmumu par vēršanos Eiropas Kopienu tiesā ar prejudiciālo jautājumu Senāta Administratīvo lietu departaments pieņēma, izskatot administratīvo lietu SIA „Schenker” pieteikumā par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora 2005.gada 11.maija lēmuma atcelšanu. Šī ir pirmā Eiropas Kopienu tiesas sēde, kurā tiek izskatīts Latvijas Republikas Augstākās tiesas iesniegums. Ņemot vērā, ka pēc Eiropas Kopienu tiesas nolēmuma saņemšanas Senāta Administratīvo lietu departaments minētās lietas izskatīšanu turpinās, tad senatores Ilze Skultāne un Vēsma Kakste devās uz Luksemburgu, lai klausītos lietas izskatīšanu.
3. decembris, 2008

Saknītes un Tihonova lietu skatīs vēlreiz

3.decembrī Senāta Civillietu departamentā paplašinātā tiesas sastāvā kasācijas kārtībā izskatīja Agras Saknītes prasības lietu pret Viktoru Tihonovu par nekustamā īpašuma pirkuma līguma atcelšanu pārmērīgu zaudējumu dēļ, īpašuma tiesību atzīšanu un prasījuma pakļaušanu ieskaitam. Kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu iesniedza V.Tihonovs, lūdzot atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu daļā, ar kuru ir apmierināta A.Saknītes prasība par pirkuma līguma atcelšanu un īpašuma tiesību atzīšanu. A.Saknītes pārstāvis tiesas sēdē kasācijas sūdzību neatzina un lūdza atstāt spēkā Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2007.gada 18.decembra spriedumu.