Arhīvs

Drukas versija
27. decembris, 2013

No „Rīgas satiksmes” piedzen Ls 40 000 morālā kaitējuma atlīdzību sakarā ar meitas zaudējumu autobusa avārijā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 27.decembrī daļēji apmierināja prasību par morālā kaitējuma atlīdzību sakarā ar meitas traģisku bojāeju autobusa vadītāja izraisītā ceļu satiksmes negadījumā Baložos 2010.gada aprīlī. Tiesa piedzina Ls 20 000 par labu bojā gājušās meitenes mātei un Ls 20 000 par labu tēvam. Tāpat tiesa piedzina no AS „Rīgas satiksme” zaudējumu atlīdzību Ls 1578,78 par labu katram no prasītājiem, kopā Ls 3157,56. Pārējā daļā prasība noraidīta. Pilns apelācijas instances tiesas spriedums tiks sastādīts 2014.gada 10.janvārī un pēc motivēta nolēmuma sagatavošanas dienas procesa dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt Senātā.
20. decembris, 2013

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 27. līdz 28.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 18 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas apelācijas sūdzības. 15 lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs vienu pieteikumu par kļūdas labošanu.
20. decembris, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 27. līdz 28.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības un astoņas blakus sūdzības. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Jelgavas pilsētas dome.
18. decembris, 2013

Prasības lietā par morālā kaitējuma atlīdzinājumu Senāts iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā

Senāta Civillietu departaments 18.decembrī nolēma apturēt tiesvedību prasības lietā pret apdrošināšanas AS „Baltikums” par apdrošināšanas atlīdzības piedziņu un iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā par Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumu Nr.331 „Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriāliem zaudējumiem” 7.punkta atzīšanu par neatbilstošu Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 15.panta pirmās daļas 1.punktam un Satversmes 92.panta trešajam teikumam.
14. decembris, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 16. līdz 20.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit kasācijas sūdzības un sešas blakus sūdzības. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Ceļu satiksmes drošības direkcija, Ekonomikas ministrija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Rīgas dome, Rēzeknes novada dome un Jēkabpils pilsētas dome.
14. decembris, 2013

Apsūdzētos pēc sākotnējas apsūdzības slepkavības izdarīšanā atzīst par vainīgiem personas nolaupīšanas atbalstīšanā

14.decembrī Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu tiesu palāta apsūdzētos atzina par vainīgiem personas nolaupīšanā krimināllietā, kurā sākotnējā apsūdzība abiem vīriešiem celta par slepkavības izdarīšanu sevišķi pastiprinošos apstākļos 2008.gada sākumā Rīgā. Apelācijas instances tiesa apsūdzētos atzina par vainīgiem pēc Krimināllikuma 20.panta 4.daļas un 153.panta 3.daļas par līdzdalību personas nolaupīšanas atbalstīšanā un sodīja abus apsūdzētos ar brīvības atņemšanu uz 4 gadiem. Tiesa piedzina no apsūdzētajiem par labu noslepkavotā vīrieša atraitnei Ls 5000 morālā kaitējuma kompensāciju. Ņemot vērā, ka apsūdzētie viņiem piespriesto laiku brīvības atņemšanas vietā jau ir pavadījuši, tiesa atzina, ka apsūdzētie piespriesto sodu ir izcietuši. Krimināllietu tiesu palāta lietu daļā par personas noslepkavošanu nosūtīs Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai. Pilns apelācijas instances tiesas spriedums tiks sastādīts 28.decembrī un pēc pilna nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 10 dienu laikā varēs pārsūdzēt Senātā.
13. decembris, 2013

Prasībā pret „Rīgas satiksmi” par morālā kaitējuma atlīdzinājumu sakarā ar meitas zaudējumu spriedumu pasludinās decembra beigās

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 12.decembrī izskatīja prasītāju un Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” apelācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru par labu prasītājiem piedzīta morālā kaitējuma atlīdzība Ls 40 000 sakarā ar meitas traģisku bojāeju autobusa vadītāja izraisītā ceļu satiksmes negadījumā Baložos 2010.gada aprīlī. Apelācijas instances tiesa saīsināto spriedumu lietā pasludinās 27.decembrī plkst. 10.00.
11. decembris, 2013

Krimināllietā par savas klasesbiedrenes slepkavību tiesa nedaudz mīkstina sodus apsūdzētajiem, nosaka lielāku kompensāciju cietušās pārstāvim

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu tiesu palāta 11.decembrī, krimināllietā par savas vienaudzes slepkavību 2009.gada jūlijā Jaunciemā, visus četrus lietā apsūdzētos atzina par vainīgiem apsūdzībā pēc Krimināllikuma 118.panta 5.punkta par slepkavības izdarīšanu organizētā grupā, un, piemērojot Krimināllikuma 49. prim panta 1.punkta pirmo daļu, sodu noteica brīvības atņemšanu attiecīgi uz 9 gadiem un sešiem mēnešiem, 9 gadiem un pieciem mēnešiem, 9 gadiem un četriem mēnešiem un 9 gadiem un 3 mēnešiem. Krimināllikuma 49. prim panta 1.daļas pirmais punkts paredz, ka gadījumā, ja tiesa konstatē, ka nav ievērotas personas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā, tā var šo apstākli ņemt vērā pie soda noteikšanas un sodu mīkstināt. Tiesa atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā par mantas konfiskāciju, jo sakarā ar spēkā stājušiem grozījumiem Krimināllikumā, likuma sankcija neparedz vispārēju mantas konfiskāciju. Tāpat tiesa atcēla pirmās instances spriedumu daļā par apsūdzēto sodīšanu pēc KL 21.panta 2.daļas un 185.panta 2.daļas par svešas mantas tīšu iznīcināšanu un bojāšanu un apsūdzētos šajā apsūdzībā attaisnoja. Tiesa piedzina par labu cietušās pārstāvim Ls 40 000 kompensāciju solidāri no visiem apsūdzētajiem. Pilns AT Krimināllietu tiesu palātas spriedums tiks sastādīts 28.decembrī un pēc motivēta nolēmuma sagatavošanas dienas procesa dalībnieki to 10 dienu laikā varēs pārsūdzēt Senātā.
6. decembris, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 9. līdz 14.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības, rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības un septiņas blakus sūdzības. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Rīgas dome, Valsts ieņēmumu dienests un Konkurences padome.
6. decembris, 2013

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 9. līdz 14.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 100 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 39 apelācijas sūdzības un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. 22 lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs 38 blakus sūdzības.