Arhīvs

Drukas versija
30. decembris, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 5. līdz 9.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests un Valsts meža dienests.
23. decembris, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām 29. un 30.decembrī

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 11 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Privatizācijas aģentūra, Valsts policija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Ieslodzījumu vietu pārvalde, Rīgas dome un Rīgas bāriņtiesa.
19. decembris, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām 22. un 23.decembrī

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Iepirkumu uzraudzības birojs, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Ventspils pilsētas dome.
19. decembris, 2014

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām 22. un 23.decembrī

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs trīs apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Divās lietās būs sprieduma pasludināšana.
17. decembris, 2014

Noraida banku pieteikumu par Konkurences padomes lēmuma atcelšanu

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 17.decembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts banku pieteikums par Konkurences padomes lēmuma atcelšanu. Ar iestādes lēmumu konstatēts Konkurences likuma pārkāpums banku darbībās un tām piemērots naudas sods. Augstākā tiesa atzīst, ka apgabaltiesa ir pārbaudījusi pārsūdzētajā lēmumā ietverto argumentāciju un pamatojumu tam, ka vienošanās par komisijas maksām ir ietekmējusi situāciju tirgū. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.
12. decembris, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 15. līdz 19.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments mutvārdu un rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija, Tieslietu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests, Iepirkumu uzraudzības birojs un Rucavas novada dome.
12. decembris, 2014

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 15. līdz 19.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 25 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt 15 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par pušu aizstāšanu. Astoņās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 18 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumu.
12. decembris, 2014

Par rīcības sēdes lēmumiem no 8. līdz 12.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 48 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 14 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
10. decembris, 2014

Jēkabpils spēļu zāles aplaupīšanas lietā apsūdzētajam nozīmē ekspertīzi

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu tiesu palāta 10.decembrī tā saucamajā Jēkabpils spēļu zāles aplaupīšanas, kā arī Tukumā un Jūrmalā notikušo zādzību un laupīšanu lietā apmierināja apsūdzētā un viņa aizstāvja lūgumu nozīmēt apsūdzētajam papildus komplekso tiesu psihiatrisko un tiesu psiholoģisko ekspertīzi. Līdz ar to tiesa atlika lietas izskatīšanu.
8. decembris, 2014

Pieejams pilns tiesas spriedums partijas „Saskaņa” pieteikumā par CVK lēmuma atcelšanu

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departamentā 8.decembrī pieejams pilns spriedumus partijas „„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija” (partija „Saskaņa”) pieteikumā par Centrālās vēlēšanu komisijas 2014.gada 22.oktobra lēmuma Nr.116 „Par 12.Saeimas vēlēšanu rezultātiem” atcelšanu daļā par vēlēšanu rezultātiem Latgales vēlēšanu apgabalā.