Arhīvs

Drukas versija
21. janvāris, 2014

Strīdā par apzīmējuma „RAFAEL” lietošanu spriedumu pasludinās februāra sākumā

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 21.janvārī izskatīja SIA „O.LANA” apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināta Beļģijas uzņēmuma „Soremartec S.A.” prasība un atbildētājai aizliegts izmantot nosaukumu „RAFAEL” komercdarbībā saistībā ar konditorejas izstrādājumiem. Apelācijas instances tiesa spriedumu lietā pasludinās 4.februārī plkst. 9.50.
21. janvāris, 2014

Stājas spēkā spriedums krimināllietā par cigarešu kontrabandu Latgalē

20.janvārī stājies spēkā Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu tiesu palātas 23.augusta spriedums krimināllietā par cigarešu kontrabandu un valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu Latgalē 2006.gadā. Spriedums stājies spēkā, jo AT Krimināllietu departaments, izskatot apsūdzētā un aizstāvja kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumu, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam, nolēma atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu. Krimināllietu departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu.
17. janvāris, 2014

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 20. līdz 24.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 38 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 25 apelācijas sūdzības un vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu. Astoņās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs 24 blakus sūdzības.
17. janvāris, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 20. līdz 24.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests.
15. janvāris, 2014

Pacientes prasībā pret Rīgas Dzemdību namu nolēmumu pasludinās janvāra beigās

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 15.janvārī slēgtā tiesas sēdē izskatīja prasītājas kasācijas sūdzību par AT Civillietu tiesu palātas 2011.gada 27.decembra spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta prasība pret SIA „Rīgas Dzemdību nams” (turpmāk – DzN) un par labu prasītājai piedzīta Ls 3000 atlīdzība par morālo kaitējumu sakarā ar pacientes tiesību aizskārumu. Senāts nolēmumu lietā pasludinās 29.janvārī plkst. 10.00.
15. janvāris, 2014

Spriedums nepilsoņu referenduma lietā būs pieejams janvāra beigās

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 15.janvārī mutvārdu procesā izskatīja lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz pieteicēju pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu atteikties nodot parakstu vākšanai likumprojektu „Grozījumi Pilsonības likumā”, kas paredzēja piešķirt pilsonību Latvijas nepilsoņiem. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 243.panta pirmajā daļā noteiktajam, paziņoja, ka spriedums lietā būs pieejams 29.janvārī.
13. janvāris, 2014

Lietā par kompensāciju saistībā ar atsavinātu zemesgabalu lidostas „Rīga” vajadzībām spriedumu pasludinās janvāra beigās

13.janvārī Civillietu tiesu palāta izskatīja prasības lietu pret Latvijas Republiku LR Satiksmes ministrijas personā ar trešo personu VAS „Starptautiskā lidosta Rīga”” par kompensācijas un procentu piedziņu par savulaik prasītājai lidostas "Rīga" vajadzībām atsavināto zemesgabalu. Apelācijas instances tiesa spriedumu lietā pasludinās 27.janvārī plkst. 9.00.
10. janvāris, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 13. līdz 17.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs lietu pieteikumā par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmuma atcelšanu, rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un 11 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests un Rīgas dome.
10. janvāris, 2014

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 13. līdz 17.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 38 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 21 apelācijas sūdzību, rakstveida procesā izskatīs 17 blakus sūdzības.
7. janvāris, 2014

Spriedumu strīdā par preču zīmi „MIDOLAT” tiesa pasludinās pēc divām nedēļām

7.janvārī Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta izskatīja akciju sabiedrības „Grindeks” apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta AS „Grindeks” prasība pret AS „Olainfarm” par preču zīmes „MIDOLAT” reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu. Apelācijas instances tiesa spriedumu lietā pasludinās 21.janvārī plkst. 12.50.