Arhīvs

Drukas versija
3. janvāris, 2014

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 6. līdz 10.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 29 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības, rakstveida procesā izskatīs 16 blakus sūdzības.
3. janvāris, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 6. līdz 10.janvārim

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.