Arhīvs

Drukas versija
10. novembris, 2014

Par rīcības sēdes lēmumiem no 3. līdz 7.novembrim

AT Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 24 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums. 23 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
7. novembris, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 10. līdz 14.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem, divās lietās skatīs pieteikumus par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.
7. novembris, 2014

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 10. līdz 14.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 39 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt 16 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par puses aizstāšanu. Četrās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 18 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
4. novembris, 2014

Nedaudz mīkstina sodus krimināllietā par narkotiku glabāšanu lielā apmērā

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu tiesu palāta 4.novembrī nedaudz mīkstināja cietumsodu krimināllietā par narkotiku glabāšanu lielā apmērā, kā arī kādas personas nolaupīšanu un slepkavības mēģinājumu. Apelācijas instances tiesa apsūdzētajam Dainim Baufalam galīgo sodu noteica brīvības atņemšanu uz 12 gadiem un sešiem mēnešiem, bet diviem citiem lietā apsūdzētajiem tiesa sodu noteica brīvības atņemšanu uz sešiem gadiem un vienu mēnesi. Pilns AT Krimināllietu tiesu palātas spriedums tiks sastādīts 19.novembrī un pēc pilna nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 10 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā AT Krimināllietu departamentā.
3. novembris, 2014

Par rīcības sēdes lēmumiem no 27.oktobra līdz 31.oktobrim

AT Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 28 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums. Astoņas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
31. oktobris, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 3. līdz 7.novembrim

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Divās lietās saņemts prokurora kasācijas protests, vienā lietā apsūdzētā kasācijas sūdzība par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divās lietās saņemts gan kasācijas protests, gan kasācijas sūdzība. Vienu lietu skatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu un vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu, ar kuru atteikts atjaunot procesuālo termiņu kasācijas sūdzības iesniegšanai.
31. oktobris, 2014

Augstākā tiesa noraida partijas „Saskaņa” pieteikumu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments izskatīja politiskās partijas „„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija” (turpmāk – partija „Saskaņa”) pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas 2014.gada 22.oktobra lēmuma Nr.116 „Par 12.Saeimas vēlēšanu rezultātiem” atcelšanu daļā par vēlēšanu rezultātiem Latgales vēlēšanu apgabalā. Augstākā tiesa atzina, ka pieteikums ir noraidāms.
31. oktobris, 2014

Augstākā tiesa atceļ spriedumu lietā par ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa plāna apstiprināšanu; ar blakus lēmumu vēršas Ģenerālprokuratūrā

Izskatot Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurora protestu un citus lietai pievienotos dokumentus, Augstākās tiesas Civillietu departaments 31.oktobrī deviņu tiesnešu sastāvā atcēla pirmās instances tiesas spriedumu par SIA “Gvano” ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa plāna apstiprināšanu.
30. oktobris, 2014

Prasības lietu pret „Rīgas satiksmi” par atlīdzinājumu saistībā ar brauciena laikā gūtu smagu traumu skatīs paplašinātā sastāvā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 30.oktobrī nolēma nodod izskatīšanai paplašinātā tiesas sastāvā prasītājas kasācijas sūdzību par AT Civillietu tiesu palātas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret SIA "Rīgas satiksme" sakarā ar maršruta autobusā brauciena laikā gūtu smagu traumu, kā rezultātā prasītāja kļuvusi par 2.grupas invalīdi. Lieta nolikta izskatīšanai rakstveida procesā. Lietas izskatīšanas datums vēl nav nozīmēts.
30. oktobris, 2014

Negroza piespriestos sodus un kompensāciju cietušajam krimināllietā par savas klasesbiedrenes slepkavību Jaunciemā

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 29.oktobrī, rakstveida procesā izskatot divu apsūdzēto un aizstāvja iesniegtās kasācijas sūdzības krimināllietā par savas vienaudzes slepkavību 2009.gada jūlijā Jaunciemā, atstāja negrozītu apelācijas instances tiesas spriedumu, ar kuru visi četri apsūdzētie atzīti par vainīgiem Krimināllikuma 118.panta 5.punktā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā.