Arhīvs

Drukas versija
30. oktobris, 2014

Tiesa apmierina lūgumu iesniegt papildu pierādījumus lietā par kompensāciju saistībā ar atsavinātu zemesgabalu lidostas „Rīga” vajadzībām

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 30.oktobrī lietā pret Latvijas Republiku LR Satiksmes ministrijas personā ar trešo personu VAS „Starptautiskā lidosta Rīga”” par kompensācijas un procentu piedziņu par savulaik prasītājai lidostas "Rīga" vajadzībām atsavināto zemesgabalu, apmierināja atbildētājas pārstāves lūgumu iesniegt Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas atzinumu par lietā veikto novērtējumu atbilstību Latvijas nekustamo īpašumu vērtēšanas standartiem. Tiesa noteica nākamo lietas izskatīšanu 2015.gada 20.janvārī.
29. oktobris, 2014

Partijas „Saskaņa” pieteikumā par CVK lēmumu nolēmums būs pieejams 31.oktobrī

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 29.oktobrī pabeidza lietas izskatīšanu politiskās partijas „„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija” (partija „Saskaņa”) pieteikumā par Centrālās vēlēšanu komisijas 2014.gada 22.oktobra lēmuma Nr.116 „Par 12.Saeimas vēlēšanu rezultātiem” atcelšanu daļā par vēlēšanu rezultātiem Latgales vēlēšanu apgabalā. 28.oktobrī tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un iztaujāja 15 lieciniekus, kurus pieteikumā tiesai bija lūgusi nopratināt partija „Saskaņa”. 29.oktobrī tiesa uzklausīja procesa dalībnieku lūgumus, vienu liecinieku un vienu lietpratēju, pabeidza tiesas izmeklēšanu un noklausījās procesa dalībnieku runas tiesas debatēs. Tiesa paziņoja, ka nolēmums lietā būs pieejams 31.oktobrī plkst. 10.00 Augstākās tiesas kancelejā. Pilns Augstākās tiesas spriedums tiks sagatavots un būs pieejams 8.decembrī.
28. oktobris, 2014

Tiesa pasludina pārtraukumu partijas „Saskaņa” pieteikuma izskatīšanā par CVK lēmumu

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 28.oktobrī sāka izskatīt politiskās partijas „„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija” (partija „Saskaņa”) pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas 2014.gada 22.oktobra lēmuma Nr.116 „Par 12.Saeimas vēlēšanu rezultātiem” atcelšanu daļā par vēlēšanu rezultātiem Latgales vēlēšanu apgabalā. Tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un iztaujāja 15 lieciniekus, kurus pieteikumā tiesai bija lūgusi nopratināt partija „Saskaņa”. Tiesa turpinās lietas izskatīšanu rīt, 29.oktobrī plkst. 11.00 146.zālē.
27. oktobris, 2014

Lietu par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu Administratīvo lietu departaments skatīs kopsēdē

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 28.oktobrī kopsēdē skatīs politiskās partijas „„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija” pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas 2014.gada 22.oktobra lēmuma Nr.116 „Par 12.Saeimas vēlēšanu rezultātiem” atcelšanu daļā par vēlēšanu rezultātiem Latgales vēlēšanu apgabalā. Tiesas sēde notiks plkst. 10.00 Augstākās tiesas 146.zālē.
24. oktobris, 2014

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 27. līdz 31.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 44 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt 12 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu, vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Trīs lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 26 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
24. oktobris, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 27. līdz 31.oktobrim

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Trīs lietās saņemts prokurora kasācijas protests, vienā lietā – apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemts gan kasācijas protests, gan apsūdzētā aizstāvja kasācijas sūdzība. Vienu lietu skatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu un vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu atteikties pieņemt viņa kasācijas sūdzību.
23. oktobris, 2014

Piedzen 7000 eiro morālā kaitējuma atlīdzību sakarā ar nepamatotām apsūdzībām

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 23.oktobrī daļēji apmierināja prasītāja prasību un no Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas personā piedzina 7000 eiro atlīdzību par morālo kaitējumu saistībā ar savulaik celtām apsūdzībām kriminālprocesā, kurā prasītājs ticis atzīts par nevainīgu un attaisnots. Apelācijas instances tiesa lietu tiesas sēdē izskatīja 9.oktobrī sakarā ar prasītāja un atbildētājas – Tieslietu ministrijas – apelācijas sūdzībām par Rīgas apgabaltiesas spriedumu. Pilns AT Civillietu tiesu palātas spriedums tiks sastādīts 31.oktobrī un pēc motivēta nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā AT Civillietu departamentā.
22. oktobris, 2014

Piedzen 300 eiro morālā kaitējuma atlīdzību sakarā ar nepamatotu apsūdzību

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 22.oktobrī daļēji apmierināja prasību pret Tieslietu ministriju un par labu prasītājam piedzina 300 eiro morālā kaitējuma atlīdzību saistībā ar nepamatotām apsūdzībām. Pārējā daļā tiesa prasību noraidīja. Tāpat tiesa noraidīja prasību pret Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policiju un Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūru par atlīdzības piedziņu par nodarīto morālo kaitējumu. Apelācijas instances tiesa lietu tiesas sēdē izskatīja 14.oktobrī sakarā ar prasītāja apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu. Pilns AT Civillietu tiesu palātas spriedums tiks sastādīts 5.novembrī un pēc motivēta nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā AT Civillietu departamentā.
20. oktobris, 2014

Par rīcības sēdes lēmumiem no 13.oktobra līdz 17.oktobrim

AT Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 20 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums. Četras lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
13. oktobris, 2014

Par rīcības sēdes lēmumiem no 6.oktobra līdz 10.oktobrim

AT Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 21 lietā pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums. 13 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.