Arhīvs

Drukas versija
12. septembris, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 15. līdz 19.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Strenču novada dome.
10. septembris, 2014

Krimināllietā apsūdzībā par slepkavības organizēšanu mantkārīgā nolūkā izprasīs ziņas no Baltkrievijas

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu tiesu palāta 10.septembrī skatīja krimināllietu, kurā ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu apsūdzētā atzīta par vainīgu un sodīta ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, konfiscējot mantu par to, ka 2010.gadā organizēja sava vīra slepkavību pastiprinošos apstākļos – mantkārīgā nolūkā. Apelācijas instances tiesas sēdē tiesa apmierināja aizstāvja lūgumu, kuram pievienojās arī prokurors, ka ir jāizprasa ziņas no Baltkrievijas – proti, ar tiesiskās palīdzības lūgumu jālūdz Baltkrievijas kompetentajai iestādei nopratināt personu, pret kuru tika izdalīts kriminālprocess, jo šī persona līdz šim nav pratināta Latvijā ierosinātajā kriminālprocesā.
8. septembris, 2014

Par rīcības sēdes lēmumiem no 1.septembra līdz 5.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, 11 lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Deviņas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
8. septembris, 2014

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 8. līdz 12.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 31 lieta. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt 24 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Divās lietās būs sprieduma un vienā lietā lēmuma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
2. septembris, 2014

Par rīcības sēdes lēmumiem no 25.augusta līdz 29.augustam

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, 27 lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Sešas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
29. augusts, 2014

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 1. līdz 5.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 37 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt piecas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par tiesvedības izbeigšanu un prasības nodrošinājuma atcelšanu, vienu pieteikumu par izlīguma apstiprināšanu, vienu pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 27 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
29. augusts, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 1. līdz 5.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Ekonomikas ministrija un Nacionālais veselības dienests.
28. augusts, 2014

Spilvas un Mildas KM strīdā tiesa apstiprina izlīgumu

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 28.augustā apstiprināja izlīgumu starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Spilva” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Milda KM”. Līdz ar lēmuma pieņemšanu par izlīguma apspirināšanu, tiesa izbeidza tiesvedību lietā.
25. augusts, 2014

Par rīcības sēdes lēmumiem no 18.augusta līdz 22.augustam

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, sešās lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Septiņas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
22. augusts, 2014

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25. līdz 29.augustam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 22 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt piecas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu, vienu pieteikumu par sprieduma izpildes sadalīšanu termiņos, vienu pieteikumu par puses aizstāšanu un vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 13 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.