Arhīvs

Drukas versija
22. augusts, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25. līdz 29.augustam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un septiņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Labklājības ministrija, Carnikavas novada dome un Mārupes pagasta padome.
18. augusts, 2014

Par rīcības sēdes lēmumiem no 11.augusta līdz 15.augustam

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, 12 lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Septiņas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
15. augusts, 2014

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 18. līdz 22.augustam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātā tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt trīs apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un papildsprieduma taisīšanu. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 18 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
15. augusts, 2014

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 18. līdz 22.augustam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības. Rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un 13 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Aizsardzības ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts policija, Rīgas dome un Grobiņas novada dome.
11. augusts, 2014

Par rīcības sēdes lēmumiem no 21.jūlija līdz 8.augustam

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, 23 lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Piecas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
29. jūlijs, 2014

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 29.jūlija līdz 2.augustam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta rakstveida procesā izskatīs 24 blakus sūdzības.
18. jūlijs, 2014

Par rīcības sēdes lēmumiem no 14. līdz 18.jūlijam

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, piecās lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Piecas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
14. jūlijs, 2014

Stājies spēkā spriedums Latvenergo tarifu lietā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 4.jūlijā rīcības sēdē nolēma atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību par Administratīvās apgabaltiesas 2014.gada 13.janvāra spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicēju pieteikums lietā par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) lēmuma par tarifu atbilstību atcelšanu. Līdz ar rīcības sēdes lēmumu Administratīvās apgabaltiesas 2014.gada 13.janvāra spriedums stājies spēkā.
14. jūlijs, 2014

Par rīcības sēdes lēmumiem no 25.jūnija līdz 11.jūlijam

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, 29 lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. 13 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
11. jūlijs, 2014

Maxima Latvija un Konkurences padomes strīdā tiesa uzdod prejudiciālus jautājumu Eiropas Savienības Tiesai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 11.jūlijā nolēma apturēt tiesvedību SIA „MAXIMA Latvija” (turpmāk – Maxima Latvija) un Konkurences padomes lietā un uzdot Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālus jautājumus. Tiesvedība lietā apturēta līdz stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.