Arhīvs

Drukas versija
13. februāris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 16. līdz 20.februārim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Iepirkumu uzraudzības birojs, Ekonomikas ministrija, Valsts zemes dienests un Rīgas dome.
13. februāris, 2015

Stājies spēkā spriedums krimināllietā par narkotiku glabāšanu lielā apmērā

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 12.februārī pieņēmis lēmumu par atteikšanos pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu krimināllietā par narkotiku glabāšanu lielā apmērā, kā arī kādas personas nolaupīšanu un slepkavības mēģinājumu. Šāds lēmums pieņemts, jo, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam, departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums, ar kuru apsūdzētajam Dainim Baufalam galīgais sods noteikts brīvības atņemšana uz 12 gadiem un sešiem mēnešiem, bet diviem citiem lietā apsūdzētajiem sods noteikts brīvības atņemšana uz sešiem gadiem un vienu mēnesi. AT krimināllietu departamenta lēmums nav pārsūdzams. Kasācijas sūdzības par AT krimināllietu tiesu palātas 2014.gada 4.novembra spriedumu bija iesniedzis D.Baufals.
12. februāris, 2015

Lietā par iepirkumu sniegt paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumus Rīgā nolēmums būs pieejams martā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 11.februārī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja lietu, kurā pārsūdzēts Iepirkumu uzraudzības biroja lēmums, ar kuru noraidīts akciju sabiedrības „Rīgas Taksometru parks”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VAS SV”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KORT”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Euro Balt – SV”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas maršrutu autobusi” un AS „Liepājas autobusu parks” (turpmāk visas kopā – pieteicējas) apstrīdēšanas iesniegums par Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” rīkotā atklātā konkursa par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas maršrutu tīkla daļas maršrutos (turpmāk – iepirkums) nolikumu. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 243.panta pirmajā daļā noteiktajam, paziņoja, ka nolēmums lietā būs pieejams 11.martā.