Arhīvs

Drukas versija
1. aprīlis, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 29.marta līdz 1.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 27 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 11 lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
1. aprīlis, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 4. līdz 8.aprīlim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 21 apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumiem. Četrās lietās būs sprieduma pasludināšana.
1. aprīlis, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 4. līdz 8.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 10 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un 15 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kopsēdē mutvārdu procesā tiesa izskatīs vienu blakus sūdzību. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Uzņēmumu reģistrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Ģenerālprokuratūra, Datu valsts inspekcija un Labklājības ministrija.