Arhīvs

Drukas versija
16. maijs, 2016

Atstāj spēkā spriedumu, ieskaitot apdrošināšanas stāžā periodu, kas nostrādāts padomju gados Lietuvā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 16.maijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai uzdots pārrēķināt pieteicējas pensiju, apdrošināšanas stāžā ieskaitot darba periodu, kad pieteicēja strādāja Lietuvas uzņēmumā. AT spriedumā norādījusi, ka apgabaltiesa ir pareizi atzinusi, ka aģentūrai bija jāieskaita pieteicējas apdrošināšanas stāžā laiks no 1973.gada 7.septembra līdz 1984.gada 16.janvārim kā darbs bijušās PSRS teritorijā, pamatojoties uz likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 1.punktu.
13. maijs, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 9. līdz 13.maijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 33 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Sešas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
13. maijs, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 16. līdz 20.maijam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 18 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par puses aizstāšanu un vienu pieteikumu par sprieduma izpildes nodrošināšanu un sprieduma izpildes kārtības grozīšanu. Piecās lietās būs nolēmuma pasludināšana. Vienu lietu ar blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu izskatīs rakstveida procesā.
13. maijs, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 16. līdz 20.maijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
11. maijs, 2016

Augstākā tiesa: lēmums, ar kuru publiskajai apspriešanai tiek nodots izglītības iestāžu tīkla attīstības plāns nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 11.maijā atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt vairāku Madonas pilsētas skolu skolēnu vecāku un biedrības „Madonas pilsētas 2.vidusskolas atbalsta biedrība” pieteikumu. Augstākā tiesa atzina, ka Administratīvā rajona tiesa pamatoti ir atteikusies pieņemt izskatīšanai pieteikumu.
6. maijs, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 2. līdz 6.maijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 24 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Sešas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
6. maijs, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 9. līdz 13.maijam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 12 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Vienā lietā būs nolēmuma pasludināšana. Divas lietas ar blakus sūdzībām par zemākas instances tiesas lēmumiem izskatīs rakstveida procesā.
6. maijs, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 9. līdz 13.maijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un 15 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
3. maijs, 2016

Lietā par šaušanas nodarbības laikā gūtu dzirdes traumu apgabaltiesai no jauna jāvērtē pieteikums daļā par mantisko zaudējumu un morālo kaitējumu

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 3.maijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu daļā, ar kuru Rīgas Centrālcietuma faktiskā rīcība, kaujas šaušanas apmācību laikā nenodrošinot pieteicēju ar aizsargaustiņām, atzīta par prettiesisku. AT atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu daļā, ar kuru noraidīts pieteikums par mantisko zaudējumu daļā par pasta un ceļa izdevumiem un morālā kaitējuma par radīto dzirdes traumu atlīdzinājumu. Atceltajā daļā lieta nosūtīta jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.