Arhīvs

Drukas versija
3. augusts, 2016

Tiesai no jauna jāvērtē pieteikuma virzība, apstrīdot Jūrmalas pilsētas domes lēmumu

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 1.augustā atcēla Administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru izbeigta tiesvedība Jūrmalas aizsardzības biedrības un līdzpieteicēju pieteikumā par nomas līguma spēkā esību saistībā ar zemesgabalu zem kompleksa „Villa Marta” starp Bulduru prospektu un Vidus prospektu Jūrmalā. Augstākā tiesa lēmumā atzinusi, ka pirmās instances tiesa ir nepilnīgi noskaidrojusi apstākļus un izvērtējusi piemērojamās tiesību normas. AT ieskatā, tiesai ir jāpārliecinās, vai pašvaldības saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” normas tiešām ir interpretējamas tādējādi, ka tās atņem publiskas lietas statusu strīdus teritorijai. Ja tas tā ir, tiesai jāpārbauda šo tiesību normu hierarhiskā atbilstība.
1. augusts, 2016

Stājas spēkā notiesājošais spriedums Daiņa Liepiņa krimināllietā

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 1.augustā atstāja negrozītu Zemgales apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Dainis Liepiņš atzīts par vainīgu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 219.panta otrās daļas par nepatiesu ziņu sniegšanu amatpersonas deklarācijā un sodīts ar naudas sodu trīs minimālo mēnešalgu apmērā, t.i., 1080 eiro. AT lēmums nav pārsūdzams.