Arhīvs

Drukas versija
2. septembris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 5. līdz 9.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit kasācijas sūdzības par pirmās instances tiesas vai apelācijas instances tiesas spriedumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts policija, Iepirkumu uzraudzības birojs, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Valsts ieņēmumu dienests, Latvijas valsts meži un Rīgas dome.