Arhīvs

Drukas versija
26. septembris, 2018

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 29.septembra līdz 3.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 39 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt 12 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, divus pieteikumus par izlīguma apstiprināšanu, vienu pieteikumu par tiesvedības apturēšanu, vienu pieteikumu par tiesvedības izbeigšanu, divus pieteikumus par papildsprieduma taisīšanu un vienu pieteikumu par puses procesuālo tiesību pārņemšanu. Desmit lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs desmit blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
28. augusts, 2018

Tiesa apmierina lūgumu iesniegt papildu pierādījumus lietā par kompensāciju saistībā ar atsavinātu zemesgabalu lidostas „Rīga” vajadzībām

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 28.augustā apmierināja prasītājas lūgumu iesniegt papildu pierādījumus lietā pret Latvijas Republiku LR Satiksmes ministrijas personā ar trešo personu VAS „Starptautiskā lidosta Rīga”” par kompensācijas Ls 882 700 un procentu Ls 529 620 piedziņu par savulaik prasītājai lidostas "Rīga" vajadzībām atsavināto zemesgabalu. Iepriekšējā tiesas sēdē šī gada martā lūgumu iesniegt papildu pierādījumus izteica atbildētāja un trešā persona lietā. Toreiz tiesa lūgumu apmierināja. Tiesa turpinās lietas izskatīšanu 30.oktobrī plkst. 13.00.