Arhīvs

Drukas versija
26. septembris, 2018

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 29.septembra līdz 3.oktobrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 39 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt 12 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, divus pieteikumus par izlīguma apstiprināšanu, vienu pieteikumu par tiesvedības apturēšanu, vienu pieteikumu par tiesvedības izbeigšanu, divus pieteikumus par papildsprieduma taisīšanu un vienu pieteikumu par puses procesuālo tiesību pārņemšanu. Desmit lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs desmit blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.