Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 11.augustā valsts SIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” prasības lietā pret akciju sabiedrības „PrivatBank” par parāda piedziņu apstiprināja pušu starpā noslēgto izlīgumu. Līdz ar to tiesa tiesvedību lietā izbeidza.  

Lieta AT Civillietu tiesu palātā bija nonākusi ar AS „PrivatBank” apelācijas sūdzību par Latgales apgabaltiesas spriedumu, ar kuru par labu Bulduru Dārzkopības vidusskolai no „PrivatBank” tika piedzīti 216 336,02 eiro zaudējumi un 4629,61 eiro tiesāšanās izdevumi.

Vidusskola ar prasību tiesā pret AS „PrivatBank” vērsās 2013.gada vasarā par parāda piedziņu, norādot, ka prasītāja rīkoja atklātu konkursu „Par Bulduru Dārzkopības vidusskolas renovāciju un energoefektivitātes paaugstināšanu” un pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedza SIA „Info Būve”, pieteikumam pievienojot AS „PrivatBank” apliecinājumus, tostarp garantiju, ka gadījumā, ja būvnieks neizpilda savas saistības, banka garantē, ka apmaksās vajadzīgo summu.

Tā kā „Info Būve” nepienācīgi pildīja savas saistības, skola nolēma vienpersoniski atkāpties no līguma, iesniedzot "PrivatBank" pieprasījumu par saistību izpildi, ko banka neveica.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv