Krimināllietu departamentā

Drukas versija
1. aprīlis, 2021

Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros martā pievienoti septiņi Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
31. marts, 2021

Senāts atceļ attaisnojošo spriedumu krimināllietā par divu personu turēšanu kalpībā un nodod lietu jaunai izskatīšanai

Senāta Krimināllietu departaments 31.martā atcēla Vidzemes apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais attaisnots apsūdzībā par divu personu turēšanu kalpībā Cēsu novada Vaives pagasta saimniecībā. Senāts norāda, ka apelācijas instances tiesa, sniedzot savu atzinumu par to, vai ir notikusi cietušo turēšana kalpībā, nav aplūkojusi visus kriminālprocesa laikā iegūtos faktus vai ziņas par faktiem kopumā un savstarpējā sakarībā. Apelācijas instances tiesa nav izvērtējusi, vai cietušajiem bija reāla vai pieņemama izvēle, kā vien pakļauties ekspluatācijai. Senāts nodeva lietu jaunai izskatīšanai Vidzemes apgabaltiesā.
19. marts, 2021

Stājies spēkā notiesājošais spriedums krimināllietā par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu

Līdz ar Senāta Krimināllietu departamenta lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību, 18.martā stājies spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums, ar kuru bijušais Rīgas brīvostas pārvaldes pārvaldnieks un viņa vietnieks atzīti par vainīgiem dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā un sodīti ar naudas sodu attiecīgi 38 700 euro un 32 250 euro. Rīgas brīvostas bijušajam pārvaldniekam arī uz trīs gadiem un trim mēnešiem liegts pildīt valsts un pašvaldību institūciju un kapitālsabiedrību vadītāja vai vadītāja vietnieka amatu, bet bijušā pārvaldnieka vietniekam šāds liegums noteikts uz diviem gadiem un septiņiem mēnešiem. Senāta lēmums nav pārsūdzams.
9. marts, 2021

Stājies spēkā attaisnojošais tiesas spriedums krimināllietā par naudas pieprasīšanu no Ogres novada deputāta

9.martā stājies spēkā attaisnojošais Rīgas apgabaltiesas spriedums krimināllietā divu personu apsūdzībā par naudas prettiesisku pieprasīšanu no kāda Ogres novada domes deputāta. Šādu lēmumu Senāts pieņēma, jo kasācijas protests par apelācijas instances tiesas spriedumu nebija iesniegts, kas norāda, ka prokurors kā valsts apsūdzības uzturētājs ir piekritis apelācijas instances tiesas spriedumam, ar kuru apsūdzētie atzīti par nevainīgiem un attaisnoti. Savukārt cietušā pārstāves kasācijas sūdzībā paustie argumenti ir saistīti ar lietā iegūto pierādījumu citādu novērtējumu, bet saskaņā ar Kriminālprocesa likumā noteikto kasācijas instances tiesa pierādījumus lietā no jauna neizvērtē. 
9. marts, 2021

Apgabaltiesai nenodrošinot apsūdzētajam tiesības pamatot savu lūgumu par lietas izskatīšanu mutvārdu procesā ārkārtējās situācijas laikā, Senāts atceļ spriedumu un nodod lietu jaunai izskatīšanai

Senāta Krimināllietu departaments 9.martā atcēla Kurzemes apgabaltiesas nolēmumu krimināllietā. Senāts atzina, ka apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā rakstveida procesā, bet nenodrošinot iespēju apsūdzētajam īstenot procesuālās tiesības izteikt motivētu lūgumu par lietas izskatīšanu mutvārdu procesā, ir pārkāpusi kriminālprocesa pamatprincipu – tiesības uz taisnīgu tiesu. Minētais pārkāpums noveda pie netaisnīga iztiesāšanas procesa kopumā, tāpēc Senāts apelācijas instances tiesas nolēmumu atcēla pilnībā un nodeva lietu jaunai izskatīšanai.
5. marts, 2021

Par izskatāmām lietām no 8. līdz 12.martam

Senāta Krimināllietu departaments izskatīs sešas lietas. Vienā lietā saņemta apsūdzētā kasācijas sūdzība par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Trīs lietās saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests. Divas lietas izskatīs sakarā ar protestu par pirmās instances tiesā apstiprinātu vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. 
1. marts, 2021

Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: februārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros februārī pievienoti pieci Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
2. februāris, 2021

Nodod jaunai izskatīšanai krimināllietu apsūdzībā par nepatiesu ziņu norādīšanu amatpersonu deklarācijās

Senāta Krimināllietu departaments 2.februārī, mutvārdu procesā izskatot trīs apsūdzēto aizstāvju kasācijas sūdzības krimināllietā par nepatiesu ziņu norādīšanu amatpersonu deklarācijās un mantisku darījumu veicināšanu mantkārīgā nolūkā, nolēma atcelt Rīgas apgabaltiesas 2019.gada 11.janvāra spriedumu un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Pilns Senāta lēmums būs pieejams 10.februārī.
1. februāris, 2021

Par Senātā izskatāmām lietām no 1. līdz 5.februārim

Senāta Krimināllietu departaments izskatīs trīs lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto un aizstāvju kasācijas sūdzības  par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienu lietu izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. 
1. februāris, 2021

Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: janvārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros janvārī pievienoti četrpadsmit Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).