Krimināllietu departamentā

Drukas versija
23. marts, 2018

Par izskatāmām lietām no 26. līdz 29.martam

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto, aizstāvju vai cietušo kasācijas sūdzības un vienā lietā saņemta gan aizstāvja kasācijas sūdzība, gan prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Vienā lietā izskatīs sūdzību saistībā ar medicīniska rakstura piespiedu līdzekli un divās lietās izskatīs pieteikumus par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.
19. marts, 2018

Augstākā tiesa konstatē jaunatklātu apstākli un atjauno procesu par noziedzīgi iegūtu mantu

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 19.martā mutvārdu procesā atklātā tiesas sēdē izskatīja pieteikumu par jaunatklātiem apstākļiem procesā par noziedzīgi iegūtu mantu. Uzklausījusi prokurora un pieteikuma iesniedzēja pārstāvja viedokli, tiesa nolēma atcelt Rīgas apgabaltiesas un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas nolēmumus pilnībā, atjaunot procesu par noziedzīgi iegūtu mantu un nodot lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai. Motivēts Augstākās tiesas lēmums būs pieejams 23.martā.
15. marts, 2018

Par izskatāmām lietām no 19. līdz 23.martam

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu saistībā ar pieteikumu par jaunatklātiem apstākļiem. Rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto, aizstāvju vai cietušo kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienu lietu izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. 
12. marts, 2018

Par izskatāmām lietām no 12. līdz 16.martam

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto, aizstāvju vai cietušo kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan prokurora kasācijas protests.
2. marts, 2018

Stājas spēkā spriedums apsūdzētajiem jauniešiem par sava vienaudža slepkavību

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 2.martā nolēma atteikt pārbaudīt kasācijas kārtībā Kurzemes apgabaltiesas lēmumu, ar kuru apsūdzētie atzīti par vainīgiem izvirzītajās apsūdzībās par sava vienaudža slepkavības izdarīšanu 2016.gada septembrī Liepājā, Karostas rajonā. Šāds lēmums pieņemts, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam Krimināllietu departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to stājas spēkā Kurzemes apgabaltiesas 2017.gada 29.decembra lēmums, ar kuru  viens no apsūdzētajiem jauniešiem sodīts ar brīvības atņemšanu uz 11 gadiem, un otrs – ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem un 6 mēnešiem. Tāpat stājas spēkā tiesas noteiktā materiālā un morālā kaitējuma kompensācijas piedziņa solidāri no abiem apsūdzētajiem par labu cietušajiem. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
16. februāris, 2018

Par izskatāmām lietām no 19. līdz 23.februārim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības. Vienā lietā saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par lēmumu neatjaunot procesuālo termiņu kasācijas sūdzības iesniegšanai. 
29. janvāris, 2018

Tiesai no jauna jāskata krimināllieta par stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanu bez attiecīgas licences

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 26.janvārī, krimināllietā par startēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšanu, pārvietojot militāras preces bez attiecīgas licences, atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts pēc abiem apsūdzības pantiem. Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
26. janvāris, 2018

Par izskatāmām lietām no 29.janvāra līdz 2.februārim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto, aizstāvju vai cietošo kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divās lietās saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protesti. Vienu lietu izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.
19. janvāris, 2018

Par izskatāmām lietām no 22. līdz 26.janvārim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzētā vai aizstāvja kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divās lietās saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests. Vienu lietu izskatīs sakarā ar pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.
16. janvāris, 2018

Stājies spēkā attaisnojošais spriedums divām bērnudārza darbiniecēm

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 16.janvārī nolēma atteikt pārbaudīt kasācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru divas bērnudārza darbinieces attaisnotas apsūdzībā par nolaidīgu darbu pirmsskolas mācību iestādē pēc negadījuma, kad 2013.gada pavasarī četrus gadus veca meitenīte iekrita kanalizācijas akas šahtā. Šāds lēmums pieņemts, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam Krimināllietu departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā vai protestā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.