Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemts protests par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Krimināllietu departaments 17.aprīlī 17.aprīlī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu iesniegusi apsūdzētā.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētā atzīta par vainīgu un sodīta par Krimināllikuma 270.panta pirmajā daļā un 126.panta otrās daļas 1.punktā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu, proti, par to, ka viņa pretojās varas pārstāvim, kas izpildīja tam uzliktos dienesta pienākumus, lietojot vardarbību, kā arī tīši nodarīja tādu miesas bojājumu, kas nav bīstams dzīvībai un nav izraisījis Krimināllikuma 125.pantā paredzētās sekas, bet izraisījis ilgstošu veselības traucējumu (vidēja smaguma miesas bojājums), sakarā ar to, ka cietušais izpildījis savus dienesta un profesionālos pienākumus. Sods apsūdzētajai noteikts piespiedu darbs uz 160 stundām. Apsūdzētā atzīta par nevainīgu un attaisnota par Krimināllikuma 269.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētas apelācijas sūdzību un prokurores protestu, pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi daļā par apsūdzētās atzīšanu par nevainīgu un attaisnošanu pēc Krimināllikuma 269.panta pirmās daļas.

Lietā aktualizēts jautājums par tiesas tiesībām pārkvalificēt inkriminētās noziedzīgās darbības vai atzīt par pierādītiem no apsūdzības atšķirīgus noziedzīga nodarījuma faktiskos apstākļus. (Lieta SKK-187/2018).

 

  1. Krimināllietu departaments 20.aprīlī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur kasācijas protestu par Latgales apgabaltiesas spriedumu iesniedzis Latgales tiesas apgabala prokurors.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots par Krimināllikuma 318.panta otrajā daļā (likuma redakcijā līdz 2013.gada 31.martam) paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, proti, par to, ka viņš būdams valsts amatpersona, mantkārīgā nolūkā izdarīja tīšas darbības, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, un ar šīm darbībām radīja smagas sekas.

Apelācijas instances tiesa iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurora apelācijas protestu pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi. Apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 318.panta otrajā daļā (likuma redakcijā līdz 2013.gada 31.martam) paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, proti, par to, ka viņš būdams valsts amatpersona, mantkārīgā nolūkā izdarīja tīšas darbības, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, un ar šīm darbībām radīja smagas sekas. Sods apsūdzētajam noteikts naudas sods 3 minimālo mēnešalgu apmērā, tas ir, 1290 euro.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētajam celtās apsūdzības samazināšanu un kvalificējošās pazīmes, mantkārīgs nolūks, nekonstatēšanu apsūdzētā darbībās. (Lieta SKK-218/2017). 

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv