Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemts protests par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.  

Informācija par atsevišķu lietu:

Krimināllietu departaments 3.maijā rakstveida procesā izskatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas lēmumu iesniedzis apsūdzētais.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 78.panta otrās daļas (likuma redakcijā līdz 2013.gada 1.aprīlim), tas ir, par to, ka viņš veica darbību, kas apzināti vērsta uz nacionālā naida un nesaticības izraisīšanu, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu. Sods apsūdzētajam noteikts, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1. punkta nosacījumus, brīvības atņemšana uz 6 mēnešiem. Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu apsūdzētais ar brīvības atņemšanas sodu notiesāts nosacīti ar pārbaudes laiku uz 1 gadu.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētā apelācijas sūdzību pirmās instances tiesas spriedumu atstājusi negrozītu.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētā darbību kvalikfikāciju pēc Krimināllikuma 78.panta otrās daļas  (Lieta SKK-257/2018).