Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs 16 lietas. Septiņās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Četrās lietās saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests. Divās lietās saņemts protests par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu un vienā lietā izskatīs sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu saistībā ar medicīniska rakstura piespiedu līdzekli.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu iesniegusi cietusī un kasācijas protestu iesniedzis Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors.

Ar pirmā instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 317.panta otrās daļas, tas ir, par to, ka viņš kā valsts amatpersona, izdarīja tīšas darbības, kas acīmredzami pārsniedz valsts amatpersonai ar likumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas, kas saistītas ar vardarbību. Sods apsūdzētajam noteikts piespiedu darbs uz 260 stundām, atņemot tiesības ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās, saistītus ar lēmumu pieņemšanu, uzraudzības un kontroles funkcijām, uz 2 gadiem. No apsūdzētā par labu cietušajai piedzīta kaitējuma kompensācija par morālo aizskārumu 1000 euro un mantiskā kaitējuma kompensācija 670 euro.

Ar apelācijas instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par nevainīgu Krimināllikuma 317.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā un attaisnots. Cietušās kaitējuma kompensācijas pieteikums atstāts bez izskatīšanas.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētā darbību kvalifikāciju pēc Krimināllikuma 317.panta. (Lieta SKK-204/2018).

 

2. Krimināllietu departaments 27.aprīlī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur par Latgales apgabaltiesas spriedumu kasācijas sūdzības iesnieguši viena apsūdzētā aizstāve un viens apsūdzētais un kasācijas protestu un tā papildinājumus iesniedzis Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurors.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu trīs apsūdzētie atzīti par vainīgiem un sodīti par Krimināllikuma 117.panta 9. un 10.punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, proti, par slepkavību personu grupā, mantkārīgā nolūkā. Slepkavība izdarīta Rēzeknē 2015.gada janvārī. Sods par šo noziedzīgo nodarījumu diviem apsūdzētajiem noteikts saskaņā ar Krimināllikuma 65.pantu brīvības atņemšana uz 10 gadiem un probācijas uzraudzība uz 3 gadiem. Trešajam apsūdzētajam sods par šādu noziedzīgu nodarījumu noteikts brīvības atņemšana uz 16 gadiem un probācijas uzraudzība uz 3 gadiem. Turklāt viens no apsūdzētajiem vēl atzīts par vainīgu un sodīts par Krimināllikuma 179.panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, proti, par svešas mantas piesavināšanos. Galīgais sods apsūdzētajam noteikts brīvības atņemšana uz 10 gadiem 5 mēnešiem un probācijas uzraudzība uz 3 gadiem. Ceturtais apsūdzētajs atzīts par nevainīgu un attaisnots par Krimināllikuma 20.panta otrajā trešajā daļā un 117.panta 10.punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

Apelācijas instances tiesa iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurores apelācijas protestu, divu apsūdzēto, viena apsūdzētā aizstāves un cietušo apelācijas sūdzībām pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi daļā par valsts izmaksātās kompensācijas subsidāru piedziņu valsts labā, par mantiskā un morālā kaitējuma kompensācijassubsidāru piedziņu cietušo labā

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzēto vainīgumu viņiem inkriminātajos noziedzīgajos nodarījumos (Lieta SKK-213/2018).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv