Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs lietas ar apsūdzēto vai aizstāvju iesniegtām kasācijas sūdzībām par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. 

Informācija par atsevišķu lietu:

Krimināllietu departaments 5.aprīlī rakstveida procesā izskatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzības par Latgales apgabaltiesas spriedumu iesnieguši četri apsūdzētie un vienas apsūdzētās aizstāve.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu viena no apsūdzētajiem atzīta par vainīgu un sodīta par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pēc Krimināllikuma 20.panta trešās daļas un 117.panta 10.punkta, 20.panta ceturtās daļas un 117.panta 5.punkta, tas ir, par uzkūdīšanu izdarīt slepkavību  personu grupā un slepkavības, pēc kuras izdarīta līķa apgānīšana atbalstīšānu. Turklāt apsūdzētā atzīta par vainīgu un sodīta pēc Krimināllikuma 20.panta trešās daļas un 185.panta otrās daļas, tas ir, par svešas mantas tīšas iznīcināšanas atbalstīšanu un uzkūdīšanu.  Sods par šiem nodarījumiem apsūdzētajai noteikts brīvības atņemšana uz 17 gadiem un probācijas uzraudzība uz 3 gadiem.

Divi apsūdzētie atzīti par vainīgiem un sodīti par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pēc Krimināllikuma 117.panta 5., 10.punkta, tas ir, par slepkavību pastiprinošos apstākļos –slepkavību personu grupā un, ja slepkavība saistīta ar līķa apgānīšanu. Turklāt apsūdzētie atzīti par vainīgiem un sodīti par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 185.panta otrās daļas, tas ir, par  svešas mantas tīšu iznīcināšanu. Sods par šiem noziedzīgajiem nodarījumiem  noteikts vienam apsūdzētajam brīvības atņemšana uz 18 gadiem un probācijas uzraudzība uz 3 gadiem, otram apsūdzētajam brīvības atņemšana uz 13 gadiem 11 mēnešiem  un probācija uzraudzība uz 2 gadiem 6 mēnešiem.

Ceturtais apsūdzētais  atzīts par vainīgu un sodīts par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pēc Krimināllikuma 185.panta otrās daļas, tas ir, par svešas mantas tīšu iznīcināšanu, pēc Krimināllikuma 228.panta otrās daļas, tas ir, par līķa apgānīšanu personu grupā, pēc Krimināllikuma 313.panta otrās daļas, tas ir, par sevišķi smaga nozieguma pēdu iepriekš neapsolītu slēpšanu. Sods par šiem nodarījumiem apsūdzētajam noteikts brīvības atņemšana uz 2 gadiem 6 mēnešiem, probācijas uzraudzība uz 1 gadu un piespiedu darbs uz 200 stundām.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar visu apsūdzēto un trīs apsūdzēto aizstāvju apelācijas sūdzībām pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi daļā par diviem apsūdzētajiem noteikto sodu. Abiem apsūdzētajam apelācijas instances tiesa samazinājusi brīvības atņemšanas sodus.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzēto vainīgumu viņiem inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā. (Lieta SKK-126/2018).