Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Trīs lietās saņemti pieteikumi vai protests par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. 

Informācija par atsevišķu lietu:

Krimināllietu departaments 9.maijā rakstveida procesā izskatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas lēmumu iesniedzis viens no apsūdzētajiem.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu divi apsūdzētie atzīti par vainīgiem un sodīti par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 320.panta trešās daļas, proti, par to, ka viņi būdami valsts amatpersonas, izmantojot savu dienesta stāvokli, personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās pieprasīja un pieņēma  kukuli, tas ir, materiālās vērtības pirms likumīgas darbības neizdarīšanas kukuļdevēja interesēs. Turklāt ar pirmās instances tiesas spriedumu abu apsūdzētie atzīti par vainīgiem un sodīti par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 237.1panta otrās daļas, proti, par to, ka viņi pārkāpa sevišķā veidā veicamo operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu ierīču un komponentu aprites aizliegumu.

Sods vienam apsūdzētajam noteikts, brīvības atņemšana uz 2 gadiem 4 mēnešiem, atņemot tiesības ieņemt amatu Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijā uz 2 gadiem un veikt jebkādas darbības ar stratēģiskas nozīmes precēm uz 1 gadu. Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu ar brīvības atņemšanas sodu apsūdzētais notiesāts nosacīti ar pārbaudes laiku uz 2 gadiem 4 mēnešiem. Sods otram apsūdzētajam noteikts, brīvības atņemšana uz 2 gadiem 8 mēnešiem, atņemot tiesības ieņemt amatu Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijā uz 2 gadiem un veikt jebkādas darbības ar stratēģiskas nozīmes precēm uz 1 gadu. Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu ar brīvības atņemšanas sodu apsūdzētais notiesāts nosacīti ar pārbaudes laiku uz 2 gadiem 8 mēnešiem.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar viena apsūdzētā apelācijas sūdzību pirmās instances tiesas spriedumu atstājusi negrozītu.

Lietā aktualizēts jautājums par viena no apsūdzētajiem vainīgumu viņam inkriminētos noziedzīgos nodarījumos (Lieta SKK-220/2018).