Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un trīs lietās arī prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemts prokurora protests par pirmās instances tiesas lēmumu nosūtīt lietu prokuratūrai pārkāpumu novēršanai. 

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Krimināllietu departaments 12.aprīlī rakstveida procesā izskatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu iesniegusi cietusī un kasācijas protestu iesniedzis Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors.

Ar pirmā instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 317.panta otrās daļas, tas ir, par to, ka viņš kā valsts amatpersona, izdarīja tīšas darbības, kas acīmredzami pārsniedz valsts amatpersonai ar likumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas, kas saistītas ar vardarbību. Sods apsūdzētajam noteikts piespiedu darbs uz 260 stundām, atņemot tiesības ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās, saistītus ar lēmumu pieņemšanu, uzraudzības un kontroles funkcijām, uz 2 gadiem. No apsūdzētā par labu cietušajai piedzīta kaitējuma kompensācija par morālo aizskārumu 1000 euro un mantiskā kaitējuma kompensācija 670 euro.

Ar apelācijas instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par nevainīgu Krimināllikuma 317.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā un attaisnots. Cietušās kaitējuma kompensācijas pieteikums atstāts bez izskatīšanas.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētā darbību kvalikfikāciju pēc Krimināllikuma 317.panta. (Lieta SKK-204/2018).

 

  1. Krimināllietu departaments 12.aprīlī rakstveida procesā izskatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu iesnieguši apūdzētais un viņa aizstāvji.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 237.1panta otrās daļas.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurora apelācijas protestu pirmās instances tiesas spriedumu atcelusi un taisījusi jaunu spriedumu. Apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 237.1panta otrās daļas, tas ir, par to, ka viņš pārkāpa sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītas ierīces aprites aizliegumu. Sods apsūdzētajam noteikts naudas sods 10 minimālo mēnešalgu apmērā, proti, 3800 euro, atņemot tiesības veikt jebkādas darbības ar stratēģiskās nozīmes precēm uz 1 gadu.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētā vainīgumu un darbību kvalifikāciju pēc Krimināllikuma 237.1panta otrās daļas. (Lieta SKK-140/2018).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv