Krimināllietu departamentā

Drukas versija
24. februāris, 2017

Par izskatāmām lietām no 27.februāra līdz 3.martam

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divās lietās saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests. Vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par pirmās instances tiesā apspirinātu vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Vienu lietu izskatīs sakarā ar apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu neatjaunot termiņu kasācijas sūdzības iesniegšanai.
17. februāris, 2017

Par izskatāmām lietām no 20. līdz 24.februārim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan prokurora kasācijas protests. Vienu lietu izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.  
16. februāris, 2017

Nodod jaunai izskatīšanai krimināllietu par nonāvēšanu aiz neuzmanības, mugursomā ievietojot Ādažu poligonā atrastu nesprāgušu granātu

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 16.februārī daļēji atcēla Rīgas apgabaltiesas 2016.gada 15.novembra lēmumu krimināllietā par 2011.gadā Ādažu poligonā notikušu sprādzienu, kad apsūdzētais savā mugursomā bija ievietojis tur atrastu nesprāgušu granātu. Apelācijas instances tiesai no jauna būs jāskata krimināllieta daļā par apsūdzētajam noteikto sodu pēc Krimināllikuma 131.panta, proti, par miesas bojājumu nodarīšanu aiz neuzmanības; daļā par apsūdzētajam noteikto galīgo sodu; daļā par 139222,53 euro kompensācijas piedziņu par labu Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijai un daļā par 1653,23 euro kompensācijas piedziņu par labu Latvijas Republikas Bruņotajiem spēkiem. Pārējā daļā, proti, daļā, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu nonāvēšanā aiz neuzmanības un sprāgstvielu nelikumīgā glabāšanā, lēmums atstāts negrozīts.
10. februāris, 2017

Krimināllietā par viltotu monētu izgatavošanu apsūdzētajam atstāj spēkā piespriesto sodu

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 2017.gada 7.februārī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais par viltotu monētu izgatavošanu, glabāšanu un izplatīšanu sodīts ar brīvības atņemšanu uz 2 gadiem. Ar spēkā stājušos spriedumu no apsūdzētā par labu AS „SEB Banka” piedzīta kaitējuma kompensācija 146,56 euro apmērā un par labu SIA „Rīgas satiksme” – 4,98 euro apmērā. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
10. februāris, 2017

Par izskatāmām lietām no 13. līdz 17.februārim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un trīs lietās – prokurora kasācijas protestus par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divas lietas izskatīs sakarā ar pieteikumiem par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.
3. februāris, 2017

Par izskatāmām lietām no 6. līdz 10.februārim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto, aizstāvju vai cietušo kasācijas sūdzības un vienā lietā – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divās lietās saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan protesti.