Krimināllietu departamentā

Drukas versija
10. februāris, 2017

Krimināllietā par viltotu monētu izgatavošanu apsūdzētajam atstāj spēkā piespriesto sodu

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 2017.gada 7.februārī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais par viltotu monētu izgatavošanu, glabāšanu un izplatīšanu sodīts ar brīvības atņemšanu uz 2 gadiem. Ar spēkā stājušos spriedumu no apsūdzētā par labu AS „SEB Banka” piedzīta kaitējuma kompensācija 146,56 euro apmērā un par labu SIA „Rīgas satiksme” – 4,98 euro apmērā. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
10. februāris, 2017

Par izskatāmām lietām no 13. līdz 17.februārim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un trīs lietās – prokurora kasācijas protestus par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divas lietas izskatīs sakarā ar pieteikumiem par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.
3. februāris, 2017

Par izskatāmām lietām no 6. līdz 10.februārim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto, aizstāvju vai cietušo kasācijas sūdzības un vienā lietā – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divās lietās saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan protesti.
27. janvāris, 2017

Par izskatāmām lietām no 30.janvāra līdz 3.februārim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un trīs lietās – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divas lietas izskatīs sakarā ar pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.