Krimināllietu departamentā

Drukas versija
16. februāris, 2018

Par izskatāmām lietām no 19. līdz 23.februārim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības. Vienā lietā saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par lēmumu neatjaunot procesuālo termiņu kasācijas sūdzības iesniegšanai.