Krimināllietu departamentā

Drukas versija
27. aprīlis, 2018

Par izskatāmām lietām no 2. līdz 3.maijam

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemts protests par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.
23. aprīlis, 2018

Par izskatāmām lietām no 23. līdz 27.aprīlim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs 16 lietas. Septiņās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Četrās lietās saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests. Divās lietās saņemts protests par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu un vienā lietā izskatīs sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu saistībā ar medicīniska rakstura piespiedu līdzekli.
13. aprīlis, 2018

Par izskatāmām lietām no 16. līdz 21.aprīlim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemts protests par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.
13. aprīlis, 2018

Atstāj spēkā notiesājošo spriedumu krimināllietā par ierīces operatīvās darbības pasākumu traucēšanai glabāšanu

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 12.aprīlī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par to, ka viņš pārkāpa sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītas ierīces aprites aizliegumu, glabājot savā darbavietā ierīci, kas slāpē un bloķē konkrētus signālus konkrētā rādiusā. Līdz ar Augstākās tiesas lēmumu stājas spēkā apsūdzētajam noteiktai sods – naudas sods 10 minimālo mēnešalgu apmērā, proti, 3800 euro, atņemot tiesības veikt jebkādas darbības ar stratēģiskās nozīmes precēm uz 1 gadu.
6. aprīlis, 2018

Par izskatāmām lietām no 9. līdz 13.aprīlim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un trīs lietās arī prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemts prokurora protests par pirmās instances tiesas lēmumu nosūtīt lietu prokuratūrai pārkāpumu novēršanai.