Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, divus pieteikumus par puses aizstāšanu un divus pieteikumus par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Divās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs desmit blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumiem.