Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs astoņas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par prasītāja aizstāšanu. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 17 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.