Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta sešās lietās, kuras iepriekš izskatītas tiesas sēdēs, pasludinās spriedumu.