Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Četrās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs vienu apelācijas sūdzību un 14 blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumiem.