Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu un divus pieteikumus par procesuālo tiesību pārņemšanu. Divās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs četras blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumiem un vienu pieteikumu par pārrakstīšanās kļūdas labošanu.